Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

W dniu 16 kwietnia 2010 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce, sesja Rady poprzedzona została mszą świętą, którą w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach o godz. 8.00 w intencji ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem odprawił ksiądz dziekan Feliks Formas. W katastrofie zginął Pan Lech Kaczyński Prezydent RP jego małżonka oraz wielu polityków, posłów, senatorów, duchownych, przedstawicieli rodzin katyńskich a wśród nich poseł Wiesław Woda, który wielokrotnie odwiedzał nasz gminę i zawsze w Naszych sprawach służył pomocą.

W mszy świętej chcąc oddać hołd, cześć ofiarom tragedii pod Smoleńskiem udział wzięli Pan Józef Rysak Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot i radni gminy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele PSL z terenu Gminy z pocztem sztandarowym, delegacja Platformy Obywatelskie z terenu Gminy, poczty sztandarowe i delegacje wszystkich jednostek OSP, kombatanci, poczty sztandarowe szkół oraz uczniowie z Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach wraz z nauczycielami, mieszkańcy gminy.


Ludowcy na „Zaduszkach Witosowych” Wierzchosławicach

Tegoroczne „Zaduszki Witosowe” 26 października 2008 r. w Wierzchosławicach obchodzone były w 63 rocznicę śmierci Wincentego Witosa, 23 rocznicę śmierci Stanisława Mierzwy i w 90 rocznicę odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Wierzchosławicach a następnie w asyście ponad 120 pocztów sztandarowych kwiaty na grobie Wincentego Witosa złożyli m.in. Wicepremier Waldemar Pawlak, Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski, Minister Rolnictwa Marek Sawicki, Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.
W uroczystościach udział wzięła delegacja ze sztandarem Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego gminy Igołomia - Wawrzenczyce w składzie: Józef Rysak – Wójt Gminy, Maria Wójcik – Prezes Zarządu Gminnego PSL, Mirosława Dziża – Sekretarz Zarządu Gminnego, Kazimierz Kazanecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego PSL.
Wyjazd do Wierzchosławic był okazją do zwiedzenia Muzeum Wincentego Witosa. Muzeum składa się z domu rodzinnego z 1814 r., w którym Witos się urodził oraz z gospodarstwa wybudowanego w latach 1905 – 1913 przez samego Witosa. W skład gospodarstwa wchodzą: budynek mieszkalny, stajnia, dwie stodoły i piwnica. W „starym domu” zgromadzono eksponaty pochodzące z chłopskich gospodarstw w Wierzchosławicach i ukazujące warunki życia na wsi w XIX w. Wnętrze domu mieszkalnego w nowej zagrodzie zachowało autentyczny charakter z okresu życia Witosa, z meblami, dokumentami. Izba pamięci umieszczona w budynku dawnej stajni przedstawia dokładną biografię W. Witosa poprzez ikonografię, przedwojenne kroniki filmowe itp. Oryginalne wnętrze stodoły wyposażone jest w narzędzia rolnicze, jakich używał Witos.

Rola przywódcy chłopskiego w umacnianiu niepodległości Polski

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. w Wierzchosławicach, w ubogiej rodzinie chłopskiej. Warunki bytu galicyjskiego chłopa utrwaliły w nim poczucie krzywdy, kształtowanie się charakteru i właściwego światopoglądu, który przejawiał się w walce W. Witosa o wyzwolenie społeczne chłopów i poprawę ich bytu. W 1905 r. został wójtem Wierzchosławic. W latach 1908 – 1914 W. Witos zostaje posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego. Wysoki poziom moralny i polityczny przyniosły jego pracy szeroki rozgłos w całym kraju oraz duży autorytet. W roku 1913 W. Witos jest współtwórcą PSL „Piast”, a od 1919 r. jego prezesem. W latach 1919 – 1933 jest posłem do sejmu, a w latach 1920 – 1921 premierem Rządu Obrony Narodowej. Rząd ten wybitnie przyczynił się do pokonania bolszewików i umocnienia niepodległości Polski oraz jej znaczenia na arenie międzynarodowej. Na czele rządu staje jeszcze dwukrotnie.
W. Witos zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie. Został pochowany w rodzinnej wsi w Wierzchosławicach.
W. Witos to osobowość znaczeniu wyjątkowym w dziejach polskiego ruchu, który stworzył i którym kierował. Cechowała go szlachetność serca i umysłu, a nade wszystko miłość Ojczyzny, ukochanie wsi i chłopa.


Spotkanie mieszkańców gminy z eurodeputowanym Czesławem Siekierskim
W niedzielę 7 grudnia 2008r. w Szkole Podstawowej w Igołomi miało miejsce spotkanie mieszkańców gminy z eurodeputowanym Czesławem Siekierskim. Mimo nie do końca odpowiedniej pory (godzina 14) przybyło sporo osób ciekawych i zainteresowanych problematyką wsi widzianej z poziomu Parlamentu Europejskiego. Pan poseł na wstępie wypowiedział się dość szeroko ale i dość ogólnie na temat problemów Polskiej wsi po 4 latach wejścia do Unii Europejskiej. Zaznaczył że wielokrotnie występował na form parlamentu Europejskiego podnosząc problemy plantatorów tytoniu, mleczarzy, rybaków i innych grup społecznych. Następnie poseł odpowiadał na pytania mieszkańców, rolników, którzy żywo zainteresowani są zmianami na polskiej wsi ale takimi które poprawią sytuację polskiego rolnika. Zauważa się odpływ młodych za granicę co postarza wieś i nie napawa optymizmem. Mieszkańcy zgłaszali także inne problemy, między innymi: dopłaty obszarowe, które przejedli producenci nawozów zanim te dopłaty trafiły do rolników; ich wysokość, która jest niższa niż w pozostałych krajach Uni; wielka propaganda o środkach unijnych, które wcale nie są tak wielkie, a PROW nawet nie został uruchomiony; rośliny genetycznie modyfikowane i wiele innych tematów! Oceniając dyskusję która była gorąca i dość żywa oraz twarze wychodzących ze spotkania można stwierdzić że nie byli usatysfakcjonowani odpowiedziami Pana Posła, choć spotkanie takie uznali za potrzebne i dziękowali jedynemu erodeputowanemu, który zechciał wysłuchać ich problemów.


Ludowcy z naszej gminy na Zaduszkach Witosowych

Po raz kolejny w dniu 4 listopada b.r. w Wierzchosławicach odbyły się Zaduszki w miejscu urodzin, życia i spoczynku Wincentego Witosa. Tak jak każdego roku liczne delegacje z całego kraju przybywają do grobu Witosa, by uczcić pamięć, nabrać wiary i hartu do wytrwania, by dać świadectwo prawdzie o latach, w których ten wybitny przywódca chłopów polskich był ostoją demokracji i niepodległości państwa polskiego. W Zaduszkach wzięła udział również delegacja z naszej ze sztandarem Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w składzie: Józef Rysak wójt gminy, Maria Wójcik Prezes Zarządu Gminnego PSL i członkowie PSL: Mirosława Dziża z Igołomi i Kazimierz Kazanecki z Zofipola.


Zebranie PSL w Stręgoborzycach
W dniu 31.07. 2005 r. w remizie OSP w Stręgoborzycach odbyło się zebranie koła PSL w Stręgoborzycach. Przybyło 10 członków. Zebranie otworzył Prezes koła kol. Józef Marzec, powitał gości: M. Wójcik - prezes Zarządu Gminnego PSL, Józefa Rysaka - vice prezesa Zarządu Gminnego, Jana Marchewkę - członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego.
Prządek zebrania:
1. Ocena pracy koła PSL w Stregoborzycach na przestrzeni ostatnich lat.
2. Ocena funkcjonowania PSL-u na terenie gminy
3. Przygotowania do kampanii wyborczej do sejmu, senatu i prezydenta RP.
4. Przedstawienie kandydatów na posłów i senatorów.
5. Aktualizacja członków koła
6. Wybór nowych władz koła.
7. Dyskusja.
Prezes koła J. Marzec podkreślił, że na przestrzeni lat koło nie prowadziło w zasadzie żadnej działalności a członkowie spotykali się głównie na pogrzebach i w ostatnich latach odeszło od nasz kilku zasłużonych działaczy PSL-u. Kiedyś było to prężne koło, liczyło 30 członków. Ma nadzieję na odnowę, liczy na młodych ludzi. Zebranych zapoznano z Programem partii i zaapelowano o udział w wyborach i głosowanie na naszych ludzi. Kol. J. Marchewka zarekomendował kandydata do Sejmu kol. Józefa Rysak, podkreślił jego przygotowanie teoretyczne i praktyczne, jest gwarantem, że w parlamencie będzie walczył o wieś. Czwarte miejsce na liście wyborczej świadczy również o wysokiej pozycji naszego kandydata w regionie. Wybrany został nowy Zarząd Koła, który ukonstytuował się w składzie:
Józef Marzec - Prezes
Krystyna Pająk - sekretarz
Marek Cygan - skarbnikZebranie koła PSL w Dobranowicach
W budynku remizy OSP w Dobranowicach w dniu 10 lipca 2005 r. odbyło się zebranie koła PSL. Według listy obecności na zebranie przybyło 36 osób.
Porządek zebrania:
1. Prezentacja kandydata na posła do Sejmu
2. Zapoznanie z Programem wyborczym PSL
3. Nabór nowych członków do koła.
4. Wybór Zarządu i Komisji rewizyjnej
5. Dyskusja, wolne wnioski

Wiceprezes Zarządu Gminnego zapoznał zebranych z listą wyborczą nr 13 (naszego okręgu) do Sejmu. Lista obejmuje kandydatów miasta Krakowa, powiaty: krakowski, miechowski i olkuski). Lista liczy 25 kandydatów a na 4-tym miejscu jest kol. J. Rysak. J. Rysak zapoznała zebranych z dotychczasowymi swoimi osiągnięciami i przebiegiem pracy zawodowej. W przedstawionym programie wyborczym podkreślił, że PSL ciągle pamięta o staropolskim powiedzeniu "zgoda buduje, niezgoda rujnuje".
Wśród zaproszonych gości była Prezes Zarządu Gminnego PSL kol. Maria Wójcik, która zaapelowała o pomoc w kampanii wyborczej na rzecz kol. J. Rysaka
Kol. J. Marchewka (członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego) zaapelował o oddanie głosu na naszego kandydata bo jest osobą znana i pochodzi z naszego terenu.
W dyskusji stwierdzono, że dla wsi nie ma innej alternatywy tylko PSL. Ta partia zawsze dbała o interesy rolnika. Zawnioskowano aby na sztandarze koła zamienić słowo "zjednoczone" na "polskie".
Wybrany Zarząd ukonstytuował się w składzie:
Józef Kopeć - Prezes
Maria Jagła - wiceprezes
Stefan Rożdżyński - skarbnik
Barbara Musiał - sekretarz
Mirosław Libura - członek
Weronika Szterleja - członek
Komisja Rewizyjna w składzie:
Aneta Guzik - przewodnicząca
Franciszek Dąbek - członek
Andrzej Micuda - członek


Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL

W dniu 15 maja 2005 r. w Domu Ludowym w Wawrzeńczycach odbyło się zebranie Zarządu Gminnego PSL. Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu M. Wójcik. Powitała gości:
Stefana Nowak - posła do Sejmu RP
Włodzimierza Okrajka - Prezesa Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Krakowskiego Podziękowała kol. J. Rysakowi za zorganizowanie dzisiejszego uroczystego spotkania. Głównym celem spotkania była kampania wyborcza na rzecz kandydata z gminy J. Rysak. Kol. J. Rysak przedstawił osiągnięcia PSL-u w gminie na przestrzeni ostatnich lat ale z niepokojem mówił a małej aktywności kół w terenie. Nasi liderzy PSL-u muszą więcej pokazywać się w terenie. Kandydowanie do Sejmu to trudna decyzja ale zarazem decyzja motywująca do pracy.
Poseł S. Nowak - zarekomendował J. Rysaka jako dobrego kandydata do parlamenty. Liczy, że razem z nim uda się listę pociągnąć. Przybliżył swoją roczną pracę w Sejmie i zaapelował o głosowanie na swoich ludzi.
Kol. W. Okrajek - podziękował za zaproszenie i podziękował kol. J. Rysakowi za wyrażenie zgody na kandydowanie do Sejmu. Musimy wspólnie zabrać się do pracy aby notowania partii były lepsze.
W dyskusji podnoszono sprawy:
- dopłat bezpośrednich dla rolników
- stypendia szkolne przekazane gminie bez dodatkowych środków (H. Solarz)