Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl


Posiedzenia Zarządu w 2016 roku.


Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w dniu 24.04.2016r.

W dniu 24 kwietnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie wybranego przez Zjazd nowego Zarządu Gminnego PSL w Igołomi-Wawrzeńczycach. W pierwszym punkcie ukonstytuował się Zarząd w następującym składzie:

1. Andrzej Gurda - Prezes
2. Józef Rysak - Wiceprezes
3. Stanisława Wilkosz - Wiceprezes
4. Władysław Kusiński - Skarbnik
5. Monika Kluch - Sekretarz
6. Witold Więk - Członek
7. Jan Dzięga - Członek
8. Józef Kopeć - Członek
9. Stefan Boligłowa - Członek
10. Stanisław Kościej - Członek

Następnie Zarząd zdecydował, że na drugiego członka Zarządu Powiatowego deleguje kol. wiceprezesa Józefa Rysaka.


Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w dniu 9.04.2016 r.

Porządek posiedzenia Zarządu:
1. Przedstawienie harmonogramu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PSL w 2016 r.
2. Ustalenie terminu i miejsca Gminnego Zjazdu PSL w Igołomi-Wawrzeńczycach.
3. Zapoznanie Zarządu z Regulaminem Zjazdu (wybór władz, organów i delegatów)
4. Ustalenie listy zaproszonych gości na Zjazd Gminny.
5. Aktualizacja członków Gminnego Koła PSL.
6. Przygotowania do Zjazdu, przydzielenie zadań.
7. Omówienie scenariusza przebiegu Zjazdu.
8. Wstępne propozycje składu Prezydium Zjazdu, składu liczbowego i osobowego Komisji na Zjazd (Komisja Wyborcza, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, Komisja Uchwał i Wniosków).
9. Wstępne określenie liczby członków Zarządu, propozycje składu osobowego nowego Zarządu i Gminnej Komisji Rewizyjnej.
10. Propozycje kandydatów na delegatów na Zjazd Powiatowy.
11. Propozycje na drugiego członka Zarządu Powiatowego.
12. Wolne wnioski
- propozycje uchwał Zjazdu
Prezes Zarządu Gminnego PSL poinformował, że dzisiejsze posiedzenie jest ostatnim posiedzeniem w tej kadencji. Zasadniczym tematem posiedzenia jest ustalenie terminu i przeprowadzenie Gminnego Zjazdu PSL.
Od 1. Harmonogram kampanii sprawozdawczo-wyborczej PSL przedstawił wiceprezes Józef Rysak. Poinformował, że kończy się 4-letnia kadencja Zarządu Gminnego PSL i Komisji Rewizyjnej. Rada Naczelna PSL ustaliła harmonogram Kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PSL w 2016 r.
- do 31 stycznia 2016 r. Zarządy Gminne odpowiedzialne były do ustalenia norm przedstawicielstwa Kół na Zjazd Gminny (w naszej gminie jest jedno gminne koło w związku z tym ten punkt nie był realizowany)
- do 29 lutego 2016 r. Zarządy Powiatowe ustaliły normy przedstawicielstwa (gmin) na Zjazd Powiatowy
- do 31 marca 2016 r. powinny odbyć się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach (u nas jest jedno koło, jeden zarząd)
- do 31 maja 2016 r. powinny się odbyć Gminne Zjazdy PSL - do którego dzisiaj mamy się przygotować.
- do 31 lipca 2016 r. powinny się odbyć Powiatowe Zjazdy Delegatów.
- do 15 października 2016 Wojewódzkie Zjazdy Delegatów

Od. 2
Po dyskusji Zarząd ustalił termin Zjazdu Gminnego na dzień: 24 kwietnia (niedziela) 2016 r., godzina 15.00
Miejsce Zjazdu: Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach.
Od. 3. Regulamin Zjazdu przedstawił wiceprezes J. Rysak tj.
- musi być wypełniona w całości lista delegatów na Zjazd Gminny (nazwisko, imię, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód, pełnione funkcje polityczne i społeczne)
- delegat na Zjazd ma być poinformowany o dacie i miejscu Zjazdu co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem obrad
- Zjazd jest prawomocny jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych delegatów
- Gminny Zjazd wybiera ze swego grona Prezydium Zjazdu w tym przewodniczącego i sekretarza
- Zjazd podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatu delegata (lub w głosowaniu tajnym jeżeli tak Zjazd postanowi)
- Zjazd ustala składy liczbowy Komisji (3-5): Komisja Wyborcza, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, Komisja Uchwał i Wniosków
- skwitowania (absolutorium) ustępującemu Zarządowi Gminnemu i Komisji Rewizyjnej dokonuje w głosowaniu jawnym (głosowanie łączne dla wszystkich członków wchodzących w ich skład), chyba, że 50% uprawnionych zażąda głosownia tajnego
- przewodniczący obrad udziela głosu wg kolejności zgłoszeń
Tryb wysuwaniu kandydatów
- Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę o składzie liczbowym przyszłych władz i organów:
członków Zarządu Gminnego: 10-25 osób i 3-5 członków Gminnej Komisji Rewizyjnej
- Komisja Wyborcza Zjazdu przedstawia listę kandydatów na Prezesa Zarządu Gminnego i przedstawia kandydatów do Zarządu Gminnego i Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz listę kandydatów na delegatów na Zjazd Powiatowy PSL
- ilość delegatów na Zjazd Powiatowy wynika z norm przedstawicielstwa (ustala Zarząd powiatowy)
Sposób głosowania
- wybory prezesa dokonuje się w głosowaniu tajnym - jeżeli jest jeden kandydat na prezesa to Zjazd może postanowić, ze głosowanie będzie tajne
Sposób ustalenia wyników wyborów
- za wybranego Prezesa Zarządu Gminnego uważa się tego, który w głosowaniu otrzymał 50% +1 ważnych głosów. Tak samo jest przy wyborach członków zarządu, członków komisji rewizyjnej i delegatów na Zjazd Powiatowy
- Po zakończeniu przewodniczący obrad sporządza protokół w 4 egzemplarzach i przekazuje do Zarządu Powiatowego, Wojewódzkiego i do NKW PSL do Warszawy. Do protokołu dołączyć: listę obecności, ankiety na zjazd powiatowy, program działania i wnioski zjazdu, ankiety statystyczne, wykaz członków z danymi teleadresowymi, skład zarządu gminnego, skład komisji rewizyjnej
- pierwsze posiedzenie zarządu prowadzi nowo wybrany prezes a pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej przewodniczący Zjazdu
- Prezes Zarządu zgłasza kandydatów na członków Prezydium (2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik, członków zarządu)
- na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się Gminna Komisja Rewizyjna, wybierając ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Od 4. Zarząd ustalił listę gości zaproszonych na Zjazd:
- prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz
- wicemarszałek województwa, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego: Wojciech Kozak
- Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL: Andrzej Kosiniak-Kamysz
- Prezes Zarządu Powiatowego PSL: Bogdan Bogdali
- członek Zarządu Wojewódzkiego PSL: Włodzimierz Okrajek
- przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: Stefan Nawrot
- z-ca wójta gminy: Henryk Jończyk
- sekretarz Gminy: Iwona Kubik
- przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej: Konrad Szymacha

Ad 5. Aktualizacja członków Gminnego Koła PSL
Prezes Zarządu poinformował, że jest grupa członków PSL w naszym kole, tylko jest w ewidencji tylko na papierze (jest to grupa z Dobranowic). Zostały im wyrobione legitymacje ale mimo zaproszenia ich nie odebrali. Nie skorzystali w ciągu 4 lat z żadnego zaproszenia a były im wysyłane na zebrania, na spotkania opłatkowe, na święto 120- lecia Ruchu Ludowego. Trzeba by podjąć decyzję co z takimi osobami zrobić. Bo wykazujemy je tylko w statystyce. Musimy pamiętać aby Zjazd był prawomocny musi w nim wziąć udział co najmniej 50% członków co przy obecnej liczbie może być trudne. Zarząd podjął decyzję o wykreślenie następujących osób z członkostwa: Zofia Sosfa, Marek Sosfa, Weronika Szterleja, Bogusław Szterleja, Helena Krupa, Józef Krupa, Grzegorz Flesiński, Wojciech Guzik
Od 6. Przygotowania do Zjazdu i jego przebieg. Ustalono co następuje:
- zaproszenia przygotowuje i wysyła dla delegatów oraz gości zaproszonych J. Rysak
- do zaproszeń delegatów dołączyć "mandaty" do głosowania
- rezerwacja sali i przygotowanie sali do obrad: baner, czterolistną koniczynkę, portret Wincentego Witosa, ustawienie stołów krzeseł. Stół prezydialny przygotować dla 5-ciu osób, płótno zielone. Stoły i krzesła dla uczestników Zjazdu ok. 35-40 krzeseł - odpowiedzialny A. Gurda
- zabezpieczyć odtwarzacz i płytę CD z hymnem państwowym i "rotą" które należy w odpowiednim czasie uruchomić (M. Chmielek)
Od. 7. Wiceprezes J. Rysak przedstawił porządek obrad Zjazdu
1. Otwarcie obrad Zjazdu
- wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego
- wystąpienie powitalne Prezesa Zarządu Gminnego PSL
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Prezydium Zjazdu, w tym jego przewodniczącego i sekretarza oraz komisji:
- wyborczej
- mandatowo-skrutacyjnej
- uchwał i wniosków
4. Sprawozdanie Zarządu Gminnego PSL i Gminnej Komisji Rewizyjnej za okres od ostatniego Gminnego Zjazdu Delegatów PSL
5. Dyskusja
- sprawozdanie finansowe skarbnika
6. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie skwitowania Zarządowi Gminnemu i Gminnej Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór Prezesa Zarządu Gminnego, Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd powiatowy PSL.
8. Przyjęcie programu działania oraz uchwał i wniosków.
9. Odśpiewanie Roty, zakończenie obrad.

Od 8. Zarząd wstępnie ustalił: skład Prezydium Zjazdu (przewodniczący Zjazdu, sekretarz), składy liczbowe i osobowe Komisji na Zjazd (Komisja Wyborcza, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, Komisja Uchwał i Wniosków)
Od 9. Zarząd zaproponował 10-osobowy składa Zarządu i 3 osobowy skład Gminnej Komisji Rewizyjnej. Przedyskutowano kandydaturę na Prezesa Zarządu i zaproponowano skład Zarządu Gminnego PSL.
Od 10. Na podstawie uchwały Zarządu Powiatowego PSL w sprawie norm przedstawicielstwa w wyborach delegatów na Zjazd Powiatowy dla naszej gminy przydzielony został limit delegatów w ilości 7 osób. Również na podstawie tej uchwały ustalone zostało że Zarząd Gminny może delegować 2 osoby do Zarządu Powiatowego. Jedną osobą jest Prezes z urzędu a druga osoba z delegatów na Zjazd Powiatowy.
Zarząd zaproponował kandydatów na Zjazd Powiatowy PSL.
Od 11. Zarząd zaproponował, że drugiego kandydatem do Zarządu Powiatowego.
Od 12. Zarząd zaproponował wnioski na Zjazd:
- Zobowiązuje się Zarząd Gminny PSL do czynienia starań pozyskania nowych członków i bieżące wydawanie legitymacji ewentualnie uzupełnienie brakujących.
- Reprezentowania naszej organizacji na zewnątrz poprzez udział delegacji i pocztu sztandarowego w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Powiatowy i Wojewódzki PSL: Małopolskie Święto Ludowe, Powiatowe Święto Ludowe, Zaduszki Witosowe w Wierzchosławicach
- Udział delegacji i pocztu sztandarowego w uroczystościach organizowanych na terenie gminy: Święto Niepodległości, uroczystości szkolne, wiejskie.
- Organizacja corocznego podsumowania pracy Zarządu w okresie świąteczno-noworocznym.
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy: KGW, OSP, Kluby sportowe
Na zakończenie Zarząd postanowił aby w podziękowaniu za pracę, reprezentowanie naszej organizacji na zewnątrz wręczyć wybranym członkom dyplom-podziękowania i wręczyć na Zjeździe. Są to: Magdalena Chmielek, Monika Kluch, Anna Rysak, Stanisław Kościej, Tadeusz Bracha, Stanisław Gruszczak, Jan Dzięga, Henryk Szela.Posiedzenia Zarządu w 2015 roku.


Protokół z posiedzenia Zarządu Gminnego PSL Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 2.09.2015r.
Lista obecności w załączeniu.
Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 2.09.2015 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach.
Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Gminnego kol. Andrzej Gurda. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.
1. Podsumowanie obchodów 120-lecia Ruchu Ludowego w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.
2. Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu. Przedstawienie list kandydatów z okręgu nr 13.
3. Ustalenie tematów i terminu zebrania ogólnego członków PSL
4. Wolne wnioski
- informacja na temat suszy
- referendum 6.09.2015r.
- zaduszki Witosowe 2015

Od 1.
Prezes A. Gurda podsumował uroczystość gminnych obchodów 120-lecia ruchu ludowego w naszej gminie. Podziękował Zarządowi za pomoc i duże zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości i jej przebiegu. Podziękował sponsorom. W uzupełnieniu wiceprezes J. Rysak dodał, że dzięki wspólnej naszej pracy uroczystość była doniosła i PSL zaistniało w społeczeństwie. Chyba po raz pierwszy zebrały się wszystkie sztandary jakie są w terenie - to zasługa prezesa. Uroczysta msza św., piękne kazanie księdza wikarego, udział orkiestry nadało tej uroczystości wyjątkowy charakter. Dobra była frekwencja ze stron zaproszonych gości, ciekawy referat na temat ruchu ludowego na ziemiach miechowsko-proszowickich wygłosił H. Pomykalski. Zaszczycił nas obecnością w-ce marszałek W. Kozak i w-ce wojewoda W. Szczepanik. Szkoda, że nie było prezesa Zarządu Powiatowego czy Wojewódzkiego PSL. Szczególne podziękowania dla w-ce prezesa S. Wilkosza za sponsoring.
Skarbnik W. Kusiński dodał, że mimo dużych wydatków na uroczystość w kasie jest ponad 1000 zł.

Od. 2.
Wstępu dokonał prezes A. Gurda a następnie kol. J. Rysak. 25 października wybory do Sejmu i Senatu RP połączone mogą być z referendum ale zależeć to będzie od Senatu. Będą to bardzo ważne wybory bo one będą decydować kto, jaka partia, jaki rząd będzie kierował naszym państwem. Notowania obecnej koalicji PO, PSL nie są optymistyczne i jest realne zagrożenie, że PiS może rządzić samodzielnie. To byłaby zagłada dla kraju - bo trzeba mieć świadomość, że to będą rządy Pana Kaczyńskiego, Maciarewicza. Naszą rolą, naszym zadaniem jest nie dopuszczenie do takiej sytuacji. Co możemy zrobić - trzeba się zmobilizować, zmobilizować rodziny, znajomych i iść do wyborów. Jeżeli PiS będzie rządził samodzielnie to przekona się wieś, przekonają się rolnicy jak im się poprawi. Widzimy, słuchamy jak wyglądają rządy prezydenta: jakim jest prezydentem wszystkich Polaków, jak przedstawia nasz kraj za granicą, jak współpracuje z rządem, z panią premier. W sejmie leży projekt PiS-u o powtórzeniu wyborów samorządowych w województwie. Nasza gminy, nasi członkowie PSL głosować do Sejmu będą na listę z okręgu nr 13, który obejmuje: miasto Kraków, powiat krakowski, miechowski, olkuski. Kandydaci z tej list mają za zadanie wywalczyć mandat dla kol. Wojciecha Kozaka. Lista liczy 28 kandydatów i są m.in.
1. Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
2. Marcińska Małgorzata - Prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa
3. Nowak Dariusz - Rzecznik Prasowy Oddz. NIK w Krakowie
4. Domagała Adam - radny Sejmiku Małopolskiego
5. Okrajek Włodzimierz - Dyr. Oddz. ARiMR w Krakowie (ale będzie kandydował do Senatu)
6. Bogdali Bogdan - Prezes Zarządu Powiatowego PSL
... ..
12. Durłak Tadeusz - Burmistrz Miasta i Gminy Skała
13. Rysak Józef - Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
.....
28. Wojciech Szczepanik - Wicewojewoda Małopolski
Członkowie zarządu podjęli dyskusję co do składu osobowego list, nie wszyscy byli usatysfakcjonowani takim składem.
J. Rysak przekazał członkom listy poparcia kandydatów do Sejmu i Senatu i prosił o zebranie podpisów w terminie do 5.09.2015 r.

Od.3.
Prezes A. Gurda powiedział, że w związku z wyborami parlamentarnymi zasadne jest zrobienie zebrania członków, zaprosić P. Kozaka, kandydata na senatora Włodzimierza Okrajka. Trzeba naszym ludziom powiedzieć jak powinni głosować, jakie jest zagrożenie kiedy samodzielnie rządy przejmie PiS. Tym bardziej, że do Sejmu kandyduje wiceprezes, wójt gminy J. Rysak. Wybory mamy 25.10. 2105 r. To zebranie trzeba zrobić w takim terminie jaki będzie odpowiadał marszałkowi Kozakowi. W dyskusji podkreślono, że dobrze byłoby zrobić w niedzielę ale to zależeć będzie od Marszałka. Wnioskowano aby w zebraniu udział wziął W. Okrajek (dyr. ARiMR) i powiedział o nowych programach dla rolników, można zaprosić wicewojewodę W. Szczepanika.
Postanowiono aby na zebranie oprócz członków PSL zaprosić radnych, sołtysów, zarządy OSP, KGW. Termin zebrania z marszałkiem Kozakiem uzgodni prezes A. Gurda. Zaproszenia przygotuje i wyśle J. Rysak.

Od.4.
- Wójt Gminy J. Rysak poinformował kto uznaje dany obszar, gminę jako dotknięty suszą.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych.
Na 31.08.2015 skutkami suszy dotknięte zostały uprawy:
- rośliny strączkowe
- krzewy owocowe
- ziemniaki
- kukurydza na kiszonkę
Nie jest prawdą, że w innych gminach przyjmują wnioski - bo zasady są te same. Informacja taka zamieszczona jest na stronie www gminy i wnioski można składać w Urzędzie Gminy do 12.09.2015 r.
- J. Rysak poinformował, że na dzień 6.09.2015 r. zaplanowane jest referendum i mamy zadane 3 pytania:
Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatników? - rozstrzygnięte ustawą.
Aby było ważne musi wziąć udział 50% w głosowaniu co jest nie realne. Szkoda wydatkować 100 mln pieniędzy. Wydrukowano 95% kart do głosowania. Stanowisko PSL- u jest, że nie bierzemy udziału w referendum.
- J. Rysak informował, że "Zaduszki Witosowe" w tym roku powinny być w niedzielę po Wszystkich Świętych czyli 8 listopada. Zapewne należałoby wziąć udział tak jak w latach poprzednich. Gdyby było więcej chętnych to można jechać większych środkiem transportu a jak nie będzie dużo chętnych to prośba do w-ce prezesa Zarządu PSL a zarazem prezesa OSP Tropiszów o udostępnienie środka transportu.
Protokołował:
Józef Rysak


Protokół z posiedzenia Zarządu Gminnego PSL w Igołomi - Wawrzeńczycach z dnia 10.05.2015 r.
Posiedzenie odbyło się w dniu 10.05.2015 r. o godzinie 16.00 w budynku CKiP w Wawrzeńczycach.
Lista obecności w załączeniu.
Prezes Zarządu A. Gurda przedstawił porządek posiedzenia:
1. Przygotowania do uroczystości "120 lat Ruchu Ludowego"
2. Podjęcie uchwały o przyznaniu medali okolicznościowych "120 lat Ruchu Ludowego".
3. Informacja o powiatowym i wojewódzkim święcie ludowym - decyzja o naszym udziale.
4. Informacja o gminnych obchodach "70 rocznicy zakończenia II wojny światowej".
5. Wolne wnioski:
- informacja o nowych członkach PSL
Od 1. O przygotowaniach do obchodów "120 lat Ruchu Ludowego" w naszej gminie przedstawił wiceprezes Józef Rysak.
Zarząd spotyka się w niedzielę 31.05.2015 o godzinie 10.00 przy cmentarzu w Igołomi i udaję się na cmentarze na terenie gminy aby zapalić znicze na grobach zasłużonych działaczy PSL. Propozycje są następujące:
Pobiednik Mały: Antoni Kwiatek dowódca BCH (oddział Ludowa Straż Bezpieczeństwa)
Igołomia: Jan Skocz z Igołomi, Rachtan z Tropiszowa, Fudalej (matka M. Dziży) z Igołomi, Krawczyński, Jan Antoń. Mieczysław Lorens
Wawrzeńczyce: Beniamin Cygan ze Stręgoborzyc, Józef Marzec ze Stręgoborzyc, Zygmunt Belski ze Stręgoborzyc, Kamiński Jan ze Stręgoborzyc
Dobranowice: Sonik Stefan z Rudna Górnego, Jan Zastawny (Józef) z Rudna Górnego (pochowany na cmentarzu w Proszowicach), Jan Gajda z Dobranowic, Henryk Samek z Dobranowic
Józef Zastawny działalność w latach 30-tych XX w. , w 1928 r. założył ZMW :"Wici" w Rudnie Górnym - najbardziej znany działacz w województwie kieleckim. Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" był: w Rudnie Górnym, Stręgoborzycach, Złotnikach.
Antoni Słodowski z Łaganowa założyciel Koła Stronnictwa Ludowego w Tropiszowie (1936 r.). Prezesem został: Karol Gołdyn, wiceprezesem Jan Gruszczak, sekretarz Franciszek Kita, skarbnik Jan Kordyn (koło liczyło 30 osób)
Ludowy Związek Kobiet (w czasie II wojny światowej) - tajny szpitali w domu Józefa Ćwikły założyła Janina Siciarz ps. "Brzoza", Stanisława Fudalej ps."Władysława". Działały w tzw. Zielonym Krzyżu: Zofia Rożdżyńska, ps. "Sąsiadka", Zofia Łuczywo, Emilia Kamińska, Wiktoria i Zofia Puchalskie.
Stanisław Latała ps. "Żak" pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Administracyjno-Samorządowej SL "Roch"
Józef Puchalski - dowódca oddziału Ludowej Straży Bezpieczeństwa
Członkowie Zarządu postarają się aby rozeznać położenie tych grobów na poszczególnych cmentarzach. Znicze sponsoruje J. Rysak

Omówienie przygotowań do obchodów "120 lat Ruchu Ludowego"
- tak jak deklarował się wiceprezes zaproszenia zostały przygotowane i gości na zewnątrz zostały wysłane. Wśród gości zaproszonych są:
- Minister Pracy i Polityki Społecznej: Władysław Kosiniak - Kamysz
- Wice Minister Pracy i Polityki Społecznej: Małgorzata Marcińska
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski
- Poseł do Sejmu RP: Andrzej Sztorc
- Wicemarszałek Wojciech Kozak
- Wicemarszałek Stanisław Sorys
- Wicewojewoda Wojciech Szczepanik
- Wice Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marcin Horyń
- Prezes WZKiOR Andrzej Harężlak
- Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Andrzej Kosiniak-Kamysz
- Prezes Zarządu Powiatowego PSL Bogdan Bogdali
- prezes Zarządu Powiatowego PSL w Proszowicach Piotr Janczyk
- Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie , W-ce Prezes Zarządu Powiatowego PSL Jarosław Bomba
- Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR Włodzimierz Okrajek
- Zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS Iwona Szablińska
- Proszowice Pan Henryk Pomykalski
Z terenu gminy zaproszeni są: radni, sołtysi, kierownicy Urzędu Gminy, prezesi OSP, przewodniczące KGW i stowarzyszeń, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz członkowie PSL. W sumie będzie około 140 zaproszeń.
- udział pocztów sztandarowych: prezes A.Gurda zobowiązał się, że zadba o to aby na uroczystości były sztandary PSL (gminny i kół z Dobranowic, Rudna Górnego i Igołomi), wysłane będą też zaproszenie do prezesów PSL z gminy Nowe Brzesko i Proszowice z prośbą o delegowanie pocztów sztandarowcych.
- rezygnujemy ze sztandarów szkół
- pójdą zaproszenia o sztandary z jednostek OSP
- całość uroczystości prowadzi w-ce prezes J. Rysak
- referat na temat ruchu ludowego H. Pomykalskiego pt. "Ruch ludowy na ziemiach miechowskich i proszowickich z uwzględnieniem gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" - była rozmowa P. Pomykalskim, musi udać się do archiwum w Kielcach, 2 wyjazdy, zwrot kosztów paliwa - wypłaci skarbnik z kasy Zarządu.
- orkiestra z Igołomi zamówiona , będzie obsługiwać mszę św. , poprowadzi przemarsz do CKiP, da krótki koncert, następnie hymn, rota i orkiestra jest wolna. Trzeba poinformować księdza i organistę o udziale orkiestry we mszy św. - ma z księdzem rozmawiać kol. Kusiński
- pierwsze dwie ławki w kościele trzeba zarezerwować dla gości z zewnątrz: siedzi też wójt i prezes - uzgodnić z księdzem proboszczem, ten kto uzgadnia orkiestrę czyli kol. Kusiński
- konkurs Gminny n.t. "Dzieje Ruchu Ludowego w Małopolsce" w szkołach przeprowadzony, rozstrzygnięty, wręczenie nagród, dyplomów podczas uroczystości - konkurs przeprowadziło GCE w Igołomi.
Patronat nad konkursem objął wójt gminy, udział wzięły szkoły podstawowe klasy I-III (konkurs plastyczny "Miejscowość, w której mieszkam - moja mała ojczyzna", klasy IV-VI konkurs plastyczny " Dzieje ruchu ludowego w Małopolsce" i gimnazjum (prezentacja multimedialna zgodnie z tematem. 3 nagrody w każdej kategorii (finansowanie nagród przez wójta). Dyplomy dla wszystkich uczestników i po czekoladzie. Dyplomy podpisuje: Prezes Zarządu Gminnego, Wójt, Dyrektor GCE w Igołomi.
- poczęstunek w formie "szwedzkiego stołu" załatwiony, przygotuje P. Paluch, koszt 1000 zł. potrzebny sponsor - prezes A. Gurda zobowiązał się rozmawiać z P. Bętkowskim.
- piwo sponsoruje w-ce prezes S. Wilkosz, podawać ma pan Koszałka (talony przygotuje Rysak), będzie możliwość wolnej sprzedaży piwa. Sprzedaż na zewnątrz - plac zabaw będzie zamknięty.
Szacunkowy koszt obchodów "120 lat Ruchu Ludowego":
- poczęstunek: 1000 zł.
- medale okolicznościowe (25 szt.): 477,50 zł
- nagrody za udział w konkursie: 750 zł. (sponsoruje wójt gminy)
- opłata mszy św. : 100 zł.
- zwrot kosztów dojazdu do Kielc P. Pomykalskiemu: 200-300 zł.
Od. 2. Podjęcie uchwały o przyznaniu medali okolicznościowych "120 lat Ruchu Ludowego". Wprowadzenie do tematu zrobił w-ce prezes J. Rysak.
Medale okolicznościowe są wykonane w ilości 25 szt.
- jedna strona medalu "120 lat Ruchu Ludowego 2015 " i koniczynka.
- druga strona: herb gminy i Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Medal jest w pudełku. Zarząd Gminny musi dzisiaj zatwierdzić listę osób do medali bo trzeba do zaproszeń dać wkładkę, że taki medal będzie wręczony . Dodatkowo do medalu musi być dokument potwierdzający jego przyznanie - jest projekt dyplomu. Dyplomy o przyznaniu medalu będą w teczkach z logo PSL.
Koszt produkcji medali: 477,50 zł. (19,10 zł. za sztukę) zapłacimy z budżetu zarządu gminnego PSL. Ustalono, że medale dajemy tylko członkom naszym PSL i Honorowemu Obywatelowi naszej gminy wice marszałkowi województwa Wojciechowi Kozakowi. Przyznano 24 medale (jeden zostaje w rezerwie). W drodze uchwały Zarząd postanowił przyznać medale:
1. Andrzej Gurda - prezes Zarządu Gminnego
2. Józef Rysak - wiceprezes Zarządu Gminnego
3.Stanisław Wilkosz - wiceprezes Zarządu Gminnego
4. Władysław Kusiński - skarbnik Zarządu Gminnego
5. Witold Więk - sekretarz Zarządu Gminnego
6. Jan Dzięga - członek Zarządu Gminnego
7. Maria Wójcik - członek Zarządu Gminnego
8.Stanisław Kościej - udział w poczcie sztandarowym
9.Henryk Szela - udział w poczcie sztandarowym
10.Tadeusz Bracha - udział w poczcie sztandarowym
11. Wiesława Sonik - żona byłego prezesa Zarządu Gminnego, obecna na każdym zebraniu, spotkaniu PSL
12.Jan Caba - senior, wieloletni członek PSL, sołtys wsi Dobranowice
13.Jan Szterleja - senior, wieloletni członek PSL
14. Kazimierz Kazanecki - były przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego, wieloletni członek, udział w poczcie sztandarowym
15. Józef Galas - senior, wieloletni członek
16. Władysław Atłas - senior wieloletni działacz PSL
17. Jan Marchewka - obecny przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej PSL, wieloletni członek PSL, przewod. Rady Gminy
18. Bogusław Wojtacha - członek Gminnej Komisji Rewizyjnej PSL, senior, wieloletni członek PSL
19.Stefan Boligłowa - aktywny, radny powiatowy, członek Izby Rolniczej
20.Witold Caba - senior
21.Leszek Bętkowski - przedsiębiorca, sponsor
22. Józef Kopeć - były prezes Zarządu Koła PSL w Dobranowicach, wieloletni członek PSL
23. Anna Rysak prowadzi obsługę "papierową" naszej organizacji
24. Wicemarszałek Wojciech Kozak

Od.3. Informacja o powiatowym i wojewódzkim święcie ludowym - decyzja o naszym udziale.
Wiceprezes J. Rysak poinformował, że święto ludowe zaplanowane jest na 24 maja 2015 r. Rozpocznie się o godzinie 7.00 mszą świętą w ogrodach w Skawinie a następnie będzie wyjazd do Ludźmierza na święto Wojewódzkie. Wiceprezes S. Wilkosz wstępnie zadeklarował, że strażacy z Tropiszowie wezmą udział w uroczystościach. Wolę udziału wyraził wiceprezes J. Rysak. Jeżeli dojdzie to wyjazdu to oczywiście należy jechać ze sztandarem gminnym PSL.
Od. 4. Informacja o gminnych obchodach "70 rocznicy zakończenia II wojny światowej" .
Omówił kol. W.Kusiński - zapoznała szczegółowo z przebiegiem uroczystości.
Uroczystości odbędą się za tydzień tj. 17 maja 2015 r. w Stręgoborzycach w obiekcie byłej szkoły. Rozpoczną się o godz. 14.00. Udział weźmie ksiądz infułat J. Bryła, który tu mieszkał w okresie dzieciństwa z rodzicami. Ojciec był kierownikiem szkoły a matka nauczycielką. W okresie II wojny światowej prowadzili tajne nauczanie. Tu wydawana była nielegalna gazetka "Wieś idzie". Zarząd postanowił, że zakupiona zostanie wiązanka i złożona będzie pod tablicą pamiątkową w dzień uroczystości - wiązankę zakupi prezes A.Gurda. Również ma zadbać o udział pocztu sztandarowego.
Od. 5 . Wolne wnioski.
Prezes A. Gurda poinformował, że będą wręczane legitymacje nowym członkom PSL. Dwie legitymacje już są dwie są w trakcie załatwiania. Otrzymać mają: Stanisław Lorens, Anna Sonik, Monika Kluch, Agnieszka Jazgar.
W-ce prezes poinformował, że na uroczystości 120 - lecia ruchu ludowego trzeba zaprosić księży z Wawrzeńczyc.
Protokołował:
Józef Rysak


Protokół z posiedzenia Zarządu Gminnego PSL w Igołomi-Wawrzeńczycach z dnia 12.04.2015 r.
Lista obecności w załączeniu.
Posiedzenie odbyło się w dniu 12.04.2015 r. o godzinie 14.30 w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach .
Posiedzenie prowadził wiceprezes J. Rysak i tematem zasadniczym było przygotowania do gminnych obchodów "120 rocznicy Ruchu Ludowego". Ustalono co następuje:
- obchody zaplanowane na 31 maj 2015 r. (niedziela)
- patronat nad obchodami obejmuje Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
- msza św. o godzinie 15.00 w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach (msza zamówiona i zapłacona)
- budynek CKiP zarezerwowany, występy młodzieży przygotowuje CKiP. J. Rysak będzie rozmawiał z CKiP o przygotowanie baneru (hasła) "120 lat Ruchu Ludowego"
- orkiestra dęta "Hejnał" z Igołomi zamówiona
- sztandary PSL były w kołach PSL: jest sztandar w Dobranowicach (w remizie), w Rudnie Górnym (u P.Galasa) i prawdopodobnie w Igołomi ( u. Pani Mirosławy Dziży). Prezes Gurda ma rozeznać i odpowiedzialny jest za udział sztandarów w tej uroczystości. Dopraszamy sztandary PSL gmin ościennych: Nowe Brzesko, Proszowice. Również zaproszone będą sztandary OSP z terenu gminy. Co ze sztandarami szkół - sprawa do zastanowienia.
- referat pt. "Ruch Ludowy na Ziemi Proszowickiej" wstępnie zarezerwowany do wygłoszenia jest Henryk Pomykalski. prezes A. Gurda w najbliższym czasie wyśle pismo z zaproszeniem
- w godzinach dopołudniowych Zarząd odwiedzi cmentarze parafialne na terenie gminy i zapali znicze na grobach zasłużonych działaczy ludowych. Lista osób (grobów) przygotują: Kusiński, Więk, Wilkosz, Dzięga. Znicze sponsoruje J.Rysak.
cmentarz Dobranowice: Stefan Sonik z Rudna Górnego, Jan Zastawny z Rudna Górnego, Gajda Jan z Dobranowic (przewod. ZSL), Henryk Samek.
cmentarz Wawrzeńczyce: Beniamin Cygan ze Stręgoborzyc, Belski ze Stręgoborzyc, Józef Marzec ze Stręgoborzyc, Cygan ze Złotnik???
cmentarz Igołomia: Rachtan z Tropiszowa, Fudalej z Igolomi, Jan Skocz z Igołomia
- pismo o sponsorowanie imprezy przez BS Proszowice nie wysłane
- innych sponsorów deklarował załatwienie prezes Gurda ale nie daje pozytywnej odpowiedzi
- wnioski o odznaczenia: złota koniczynka, medal Wincentego Witosa złożone w Zarządzie Powiatowym, który miał je przekazać do Zarządu Wojewódzkiego
- Konkurs Gminny "Dzieje Ruchu Ludowego w Małopolsce" organizuje GCE w Igołomi, 3 kategorie: klasy I-III, IV-VI (plastyczne), gimnazjum (prezentacja multimedialna), rozstrzygnięcie koniec kwietnia. Nagrody sponsoruje Urząd Gminy.
- 2 beczki piwa - sponsoruje wiceprezes S. Wilkosz. Ale piwo zleci się firmie zewnętrznej i będzie wydawane na bloczki i również będzie można kupić
- poczęstunek (szwedzki stół) - nie zamówiony, bo uzależniony jest od sponsorów
- lista gości - przedstawił J. Rysak. Ogółem 130 osób tj.
- członkowie PSL (55)
- sołtysi (Migas Marianna, Zbigniew Nowak, Władysław Marszałek, Krzysztof Szczęsny, Z. Stawinoga, Danuta Jordan, Weronika Sroga, Wiesława Sieja, Zadaj, Zapała, Jasonek, Edgar Latała (12)
- radni: S. Gas, P. Paluch, J. Chmiela, S. Nawrot, K. Kwiatek, A. Chmiela, P. Matjas, Ł. Jasonek (8)
- urząd Gminy: H. Jończyk, A. Grudzień, I. Kubik
- dyrektorzy szkół i przedszkoli: M. Stawarz, D. Ryńca-Ropek, B. Sonik-Marchewka, A. Kudła, W. Klęk, E. Łach, D. Kawka , U. Nagielska-Włusek (8)
- prezesi OSP (T. Tacik, H.Bulanda, T.Skalski, M.Duda, K.Szterleja, R.Kopeć, J.Zapała, G.Flesiński, prezes Zarządu Gminnego OSP : Andrzej Knapik, komendant gminny zaproszony jak członek PSL (9) - wkładka o poczty sztandarowe
- przewodniczące KGW: 12 KGW (Pobiednik Mały, Tropiszów, Zofipole, Koźlica, Igołomia, Odwiśle, Złotniki, Wawrzeńczyce, Żydów, Stręgoborzyce, Rudno Górne, Dobranowice)
- Przewodniczący Emerytów (zaproszony jako członek Zarządu PSL)
- prezesi Stowarzyszeń ("Kuźnia" Igołomia, W-czyce) - Kubler
- prezesi Klubów Sportowych: P. Żabicki, P. Ćmak
- dr Krzysztof Tunia
- dyrektor CKiP Joanna Murek
- Zarząd Gminny PSL w Nowym Brzesku, Zarząd Gminny PSL w Proszowicach)
- Przewodniczący PO: Konrad Szymacha
Razem : 113 osób
Zaproszenia gości:
- Minister Pracy i Polityki Społecznej : Władysław Kosiniak - Kamysz
- Wce Minister Pracy i Polityki Społecznej : Małgorzata Marcińska
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski
- poseł do Sejmu RP : Andrzej Sztorc
- Wicemarszałek Wojciech Kozak
- Wicemarszałek Stanisław Sorys
- wicewojewoda Piotr Szczepanik
- prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL : Andrzej Kosiniak-Kamysz
- prezes Zarządu Powiatowego PSL Bogdan Bogdali
- prezes Zarządu Powiatowego PSL w Proszowicach Piotr Janczyk
- W-ce Prezes Zarządu Powiatowego PSL Jarosław Bomba
- Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR : Włodzimierz Okrajek
- Zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS : Iwona Szablińska
- Henryk Pomykalski
-------------------------------------
13 osób
Razem 126 osób
- zaproszenia - 130 szt. przygotuje Józef Rysak
- Okolicznościowe medale - wiceprezes J. Rysak jest na etapie ustaleń, negocjacji w firmami. Jeżeli byłaby dobra cena to 20-25 szt. byśmy wydali. Byłby to odlew dwustronny: z jednej strony byłby napis "120 Ruchu Ludowego i koniczynka, na drugiej stronie: Gmina Igołomia - Warzeńczyce i herb gminy. Jeżeli to dojdzie do skutku to Zarząd ustali listę osób do medali, do tego byłyby jeszcze dyplomy w teczkach z nadrukiem PSL.
Szczegółowy przebieg uroczystości - przedstawił J. RysakPosiedzenia Zarządu w 2014 roku.


Protokół z posiedzenia Zarządu Gminnego PSL z dnia 5.12.2014 r.

W dniu 5.12.2014 r. o godzinie 17.00 w budynku CKiP w Wawrzeńczycach odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL Igołomia-Wawrzeńczyce

Lista obecności w załączeniu w załączeniu.
Posiedzenie otworzył i porządek posiedzenia przedstawił prezes A. Gurda.
1. Sprawozdanie z wyników wyborów samorządowych.
2. Organizacja spotkania opłatkowo-noworocznego.
3. Plan pracy na 2015 r.
4. Przyjmowanie nowych członków.
5. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach.
Od 1.
Wyniki wyborów samorządowych omówił w-ce prezes J. Rysak.
Poinformował, że PSL osiągnęło największy sukces w ostatnich latach. Wójtem na kolejną trzecią kadencję wybrany został wiceprezes Zarządu Gminnego PSL Józef Rysak. Wygrana była zdecydowana:
Józef Rysak - otrzymał 1677 głosów (63,35%)
Ryszard Kaczmarczyk 970 głosów (36,65%)
Z Komitetu Wyborczego Porozumienie Podkrakowskiego z którego startował J. Rysak do Rady Gminy weszło 7 radnych z tego 3 członków PSL.
W wyborach do Rady Powiatu Krakowskiego nasz gmina nie wprowadziła żadnego kandydata. Na nasz okręg wspólny z gminami Świątniki Górne i Mogilany były 3 mandaty. Podział mandatów: Świątniki G. - J.Batko PSL, W. Kułaj PiS, Mogilany - M. Mardyła PSL.
Zebrani zażądali od Prezesa A. Gurdy wyjaśnień dlaczego przy układaniu miejsc na liście do Rady Powiatu tak została potraktowana nasza organizacja, że Prezes miał ostatnie miejsce a kol. S. Boligłowa przedostatnie. Prezes A. Gurda zdeklarował, że w dniu jutrzejszym (6.12.2014 r.) na posiedzeniu Zarządu Powiatowego w tej sprawie zabierze głos.
Pozostałe wyniki wyborów w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce w załączeniu.
Od. 2
Ustalono, że spotkanie Opłatkowo-Noworoczne dla członków PSL odbędzie się 11 stycznia 2015 r. w CKiP. Spotkanie to będzie równocześnie podsumowaniem 2014 roku. Za organizację spotkania odpowiedzialny jest Zarząd Gminny. Należy zaprosić gości z zewnątrz: Zarząd Gminy, Marszałka W. Kozaka, prezesa Zarządu Powiatowego PSL B. Bogdali.
Od.3.
Ustalono, że plan pracy na 2015 r. opracowany zostanie na następnym posiedzeniu Zarządu, które zaplanowane jest na 11.01.2015 r. (po spotkaniu opłatkowym).
Od 4.
Wszyscy członkowie zarządu doszli do wniosku, że w związku z dobrymi notowaniami PSL-u, dobrym wynikiem w wyborach samorządowych trzeba skutecznie postarać się o nowych członków, szczególnie młodych.
Od 5.
Prezes Zarządu Gminnego A. Gurda podniósł sprawę pocztu sztandarowego. Od dłuższego czasu są z tym problemy bo nie ma chętnych. Ostatni na uroczystościach Święta Niepodległości prezes sam niósł sztandar. Tak dalej być nie może a problemy zdrowotne nie pozwalają prezesowi aby dalej to czynił. W tej sprawie nie podjęto ostatecznych decyzji - do tematu należy wrócić na zebraniu ogólnym.
Protokołował:
Józef Rysak

Wyniki głosowania do Sejmiku Wojewódzkiego w gminie Igołomia - Wawrzeńczyce (16.11. 2014)
Ogółem oddanych ważnych głosów do Sejmiku Wojewódzkiego w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 2 071
Ilości uzyskanych głosów przez poszczególne Komitety Wyborcze w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce:
Polskie Stronnictwo Ludowe: 753 (36,35%) z tego:
W. Kozak 507 (24,48%), J. Kubik 78, B. Kawa 34, U. Stochel 21, H. Kurtyka 21, J. Żbik 8
Platforma Obywatelska: 599 z tego (28,92%):
W. Skucha 312, S. Kracik 135, J. Krupa 86,
Prawo i Sprawiedliwość: 511 (24,67%) z tego:
U. Rusecka 159, M. Pęk 156, I. Stefańczyk 41, Ł. Smółka 38
Nowa Prawica: 64 (3,09%)
SLD Lewica Razem: 30 (1,44%)
Ruch Narodowy: 25 (0,96%)
Demokracja Bezpośrednia: 20
Samoobrona: 20
Twój Ruch: 17
Wspólnota Patriotyzm Solidarność: 14
Liga Polskich Rodzin: 10
Podział Mandatów w Sejmiku Małopolskim
Prawo i Sprawiedliwość: 17 mandatów
Platforma Obywatelska: 14 mandatów
Polskie Stronnictwo Ludowe: 8 mandatów


Protokół z posiedzenia Zarządu Gminnego PSL z dnia 27.07.2014 r.
W dniu 27.07.2014 r. o godz. 18.00 w siedzibie CKiP w Wawrzeńczycach odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL Igołomia-Wawrzeńczyce.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia przedstawił Prezes A. Gurda

1. Wybory samorządowe - listopad 2014 r.
2. Kandydaci do Rady Powiatu Krakowskiego z ramienia PSL
3. Kandydat na Wójta Gminy i kandydaci do Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
4. Prowadzenie kampanii wyborczej na terenie gminy.
5. Ustalenie terminu i tematów zebrania ogólnego
6. Wolne wnioski

Od 1. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu A. Gurda, przywitał przybyłych członków Zarządu. Poinformował, że termin wyborów samorządowych nie został jeszcze ogłoszony przez Prezydenta ale odbędą się prawdopodobnie 16 listopada 2014 r. Przeprowadzone zostaną wybory na wszystkich szczeblach samorządów: do Sejmików Wojewódzkich, Rad Powiatu, prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin oraz radnych do Rad Gmin. Zadaniem PSL jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku i co najmniej powtórzenie tego sprzed 4 lat.

Od 2. Do jutra (28.07) do godz. 9.00 prezes został zobowiązany do dostarczenia listy kandydatów do Rady Powiatu Krakowskiego. Gmina może zgłosić 2 kandydatów (najlepiej z zachowaniem parytetu: jeden mężczyzna i jedna kobieta). Rada Powiatu liczy 29 członków a powiat został podzielony na 8 okręgów:

Okręg nr 1: gminy Czernichów i Liszki 3 mandaty
Okręg nr 2: gminy Mogilany, Świątniki Górne, Igołomia-Wawrzeńczyce 3 mandaty
Okręg nr 3: gminy Kocmyrzów - Luborzyca i Słomniki 3 mandaty
Okręg nr 4: gminy Skała, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia, Iwanowice 4 mandaty
Okręg nr 5: gmina Krzeszowice 4 mandaty
Okręg nr 6: gminy Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice 4 mandaty
Okręg nr 7: gmina Skawina 5
Okręg nr 8: gmina Zabierzów
W wyniku dyskusji ustalono, że Zarząd zgłosi dwóch kandydatów do Rady Powiatu. Zarząd nie widzi kandydatki kobiety dlatego będzie propozycja dwóch mężczyzn. Prezes Zarządu A.Gurda zaproponował swoją osobę jako kandydata o Rady Powiatu - poinformował, że Zarząd Powiatowy PSL desygnował go na kandydowanie. Zaproponowano drugiego kandydata kol. Stefana Boligłowę zam. Tropiszów 159. Kol. Boligłowa wyraził zgodę na kandydowanie. Obydwóch kandydatów do Rady Powiatu tj. kol. Andrzeja Gurdę i Stefana Boligłowę Zarząd Gminny PSL zaopiniował pozytywnie.

Od 3. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował kandydata na wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce kol. Józefa Rysaka (obecnego Wójta), który pełni tą funkcję drugą kadencję, jest członkiem PSL i wiceprezesem Zarządu Gminnego PSL. Kol. J. Rysak poinformował, że wyraził chęć kandydowania na Wójta Gminy na kolejną kadencję, ale prawdopodobnie z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie. Skompletowany jest już skład kandydatów do Rady Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, którzy startować będą z kol. J. Rysakiem tj.

Pobiednik Wielki - Paweł Dzięga (członek PSL)
Pobiednik Mały, Koźlica - Tadeusz Tacik
Tropiszów - Stanisław Wilkosz, Henryk Szela (członkowie PSL)
Igołomia - Jan Skocz, Zuzanna Stawinoga
Zofipole - Witold Więk (członek PSL)
Odwiśle - Stefan Nawrot
Złotniki - Krystyna Kwiatek
Wawrzeńczyce I - Anna Chmiela, Edward Kasprzyk (członek PSL)
Wawrzeńczyce II Maria Wójcik (członek PSL)
Żydów, Stręgoborzyce, Wygnanów: Zbigniew Zając
Rudno Górne: Edyta Rybak
Dobranowice: Wacław Flesiński (członek PSL)

Od. 4. Kampania wyborcza na terenie gminy prowadzona będzie głównie przez zebrania, spotkania przedwyborcze. Zarząd został zobowiązany do aktywności w terenie aby osiągnąć skuteczność a wynik wyborczy był jak najlepszy. Zapewne nie będzie to łatwe bo od wielu lat wybory w gminie wygrywa PiS, druga jest PO a trzeci PSL. Bardzo ważne będą wybory do Sejmiku Małopolskiego, bo Region będzie dysponentem środków unijnych w latach 2014 - 2020 i dobrze byłoby aby w zarządzie byli nasi ludzie. Członkowie zaniepokojeni są dobrymi notowaniami "prawicy" i istnieje realne zagrożenie, że po wyborach w Sejmiku PiS będzie miał bezwzględną większość co doprowadzi do wielkich zmian osobowych. Stąd też jest potrzeba dużej mobilizacji i aktywności.

Od. 5. Ustalono, że kolejne zebranie członków PSL zostanie włączone do kampanii przedwyborczej i zaplanowane zostało na dzień 9 listopad 2014 r. (niedziela) Na zebranie zostanie zaproszony kandydat PSL do Sejmiku z naszego okręgu (będzie nim zapewne Wojciech Kozak), kandydaci do Rady Powiatu, kandydat na Wójta Gminy oraz kandydaci do Rady Gminy. Kandydaci powinni zaprezentować swój program wyborczy.

Od. 6. W wolnych wnioskach - w dyskusji podnoszono kwestię sporów politycznych, afery taśmowej, przeszukania CBA u posła Jana Burego. Negatywnie odbierany jest spór pomiędzy byłym prezesem PSL W. Pawlakiem i obecnym J. Piechocińskim. Wszyscy zebrani wyrazili nadzieję, że po przyszłorocznych wyborach do Sejmu RP gdy wygra PiS to PSL nie powinien wchodzić do koalicji rządzącej.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował:
Józef Rysak


Protokół z posiedzenia Zarządu Gminnego PSL z dnia 30.03.2014 r.
Lista obecności w załączeniu.
Posiedzenie odbyło się w budynku CKiP w Wawrzeńczycach.

Zasadniczym tematem posiedzenia Zarządu było wystawienie kandydatów z ramienia PSL do Rady Powiatu.
W-ce prezes J. Rysak poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatowego PSL została potwierdzona informacja że PSL do Rady Powiatu idzie samodzielnie. Rada Powiatu liczy 29 radnych. Nasza gmina jest w jednym okręgu wyborczym z gminą Świątniki G. i gminą Mogilany. Na te trzy gminy są 3 mandaty. PSL w tych gminach może wystawić po 2 kandydatów (dwóch z każdej gminy). Na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatowego PSL (12.04.2014 r.), każda gmina ma zgłosić swoich kandydatów.

Na poprzednim posiedzeniu Zarządu Gminnego ustalono, że jednym z kandydatów do Rady Powiatu będzie prezes zarządu gminnego kol. A. Gurda, który dzisiaj oświadczył, że nie będzie kandydował (bez podania przyczyn). Obecny radny powiatowy W. Kusiński poinformował, że nie zamierza kandydować. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego kandydata.

Ze względu na krótki czas ustalono, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 5.04.2014 r. o godz. 19.00 w CKiP w Wawrzeńczycach aby ustalić kandydatów do Rady Powiatu. Podane zostały wstępne kandydatury do powiatu: Stefan Boligłowa z Pobiednika W., Henryk Szela z Tropiszowa, Leszek Betkowski z Wawrzeńczyc.

Na tym protokół zakończono o podpisano.
Protokołował:
Józef RysakPosiedzenia Zarządu w 2013 roku.


Protokół z posiedzenia Zarządu Gminnego PSL w dniu 6.12.2013 r.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie terminu spotkania opłatkowego.
2. Harmonogram posiedzeń Zarządu i zebrań członków.
3. Wprowadzanie nowych członków do PSL
4. Kampania wyborcza 2014
5. Odznaczenia i wyróżnienia.
6. Wolne wnioski.

Lista obecności w załączeniu
Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes A. Gurda.

Od 1.
W wyniku dyskusji ustalano, że w tym roku spotkanie opłatkowe nasza organizacja będzie organizowała tylko we własnym gronie. W roku ubiegłym nasz opłatek połączony był z Kołem Emerytów i Rencistów.
Termin spotkania opłatkowego: 11 styczeń 2014 r. godz. 17.00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach. Ustalono menu: śledź po japońsku, zimna płyta, napoje. Szacujemy, że w spotkaniu weźmie udział 25-30 osób. Za organizację spotkania zobowiązał się prezes A. Gurda.
Na spotkanie z gości zaproszeni zostaną: marszałek W. Kozak, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL A. Kosiniak-Kamysz, prezes Zarządu Powiatowego PSL B.Bogdali. Poinformowano, że opłatek Powiatowy PSL będzie 21 grudnia 2013r. o godz.10.00 w siedzibie na ul. Batorego 2 w Krakowie. Z naszej gminy mają być delegowane 4 osoby. Chęć udziału zgłosili: A. Gurda, J. Rysak, S. Wilkosz, W. Flesiński.

Od. 2.
W 2014 r. planowane są 4 posiedzenia Zarządu Gminnego (raz na kwartał) i dodatkowo w miarę potrzeb. Zaplanowano 2 ogólne zebrania członków. Jest propozycja aby na zebrania ogólne zapraszany był ktoś zewnątrz (np. ARiMR) wtedy frekwencja będzie większa.

Od. 3.
Prezes A. Gurda poinformował, że kol. Józef Kopeć z Dobranowic wyraził chęć reaktywowania Koła PSL w Dobranowicach. Ustalono, że zgodnie z uchwałą Zjazdu na terenie gminy jest jedno Koło Gminne, jeżeli jest wola wstąpienia członków z Dobranowic do tego koła to chętnie ich widzimy. Prezes A. Gurda zobowiązał się że w m-cu grudniu spotka z sympatykami PSL-u w Dobranowicach. Jeżeli będą chętni to wypełnią stosowne deklaracje.

Od. 4.
Prezes poinformował, że w 2014 r. czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego do samorządów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Należy już podjąć przygotowania do kampanii i mieć swoich kandydatów.
W-ce prezes J. Rysak (wójt) oświadczył, że będzie kandydował na wójta na następną kadencję. Nie będzie startował z komitetu wyborczego PSL tylko z własnego komitetu lub Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskiego. Argumentował to tym, że wielu kandydatów na radnych, którzy będą startować z jego komitetu jest członkami Platformy Obywatelskiej.
Obecny na posiedzeniu W. Kusiński (obecny radny powiatowy) oświadczył, że ze względu na wiek podjął decyzję, że nie będzie ubiegał się o mandat radnego powiatowego. Z dyskusji wynikło, że kandydatem do Rady Powiatu Krakowskiego z naszej gminy z ramienia PSL będzie prezes Zarządu Gminnego kol. A. Gurda.
Postanowiono, że PSL nie będzie wystawiać kandydata z naszej gminy do Sejmiku Wojewódzkiego.

Od 5.
Pozostały jeszcze dwie statuetki "Zasłużony dla ruchu Ludowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczcye". Ustalono aby te statuetki wręczyć kol. Stefanowi Boligłowie z Tropiszów 159 i kol. Wiesława Sonik Rudno Górne 43.
Na wniosek w-ce prezesa J. Rysaka ustalono aby wystąpić z wnioskiem o odznaczenia np. "złote koniczynki" dla działaczy: A. Gurda, W. Kusiński, W. Więk, W. Flesiński, J. Dzięga, S. Wilkosz. W związku z tym prezes skontaktuje się z biurem wojewódzkim PSL.

Od 6.
W wolnych wnioskach mówiono aby uzupełnić brakujące legitymacje członkowskie.
Protokołował:
Józef Rysak


Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w dniu 3.02.2013 r.

Pierwsze posiedzenie w 2013 r. Zarządu Gminnego PSL odbyło się 3 lutego w budynku Centrum Kultury u Promocji w Wawrzeńczycach. Prezes Zarządu Gminnego A. Gurda PSL otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych i przedstawił porządek obrad.

1. Informacja na temat legitymacji członkowskich.
2. Odprowadzanie składek członkowskich na rzecz Zarządu Wojewódzkiego.
3. Ustalenie terminu i tematu zebrania członków.
4. Podanie kandydatów do odznaczeń PSL ("złota koniczynka")
5. Wstępne podanie kandydatów na radnego do Rady Powiatu i Sejmiku Małopolskiego.
6. Dyskusja, wolne wnioski

Od 1.
Prezes Andrzej Gurda poinformował, że jest 18 kompletnych wniosków o wydanie legitymacji wraz ze zdjęciami, które zostały w ubiegłym tygodniu złożone w Zarządzie Wojewódzkim PSL i mają być przesłane do Zarządu Głównego do podpisania. Kiedy będą do odebrania to trudno odpowiedzieć.

Od. 2
Zarząd Wojewódzki prosi o przekazanie części składek członkowskich na jego rzecz. Przelew powinien być dokonany z konta prywatnego. O szczegółach prezes poinformuje na najbliższym zebraniu ogólnym członków.

Od.3
Według planu pracy na tok 2013 zebranie członków PSL ma się odbyć 3 marca 2013 r. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami postanowiono aby zebranie odbyło się z udziałem zaproszonych gości z zewnątrz. Najlepiej aby udało się "ściągnąć" Ministra Pracy i Polityki Społecznej kol. Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prezes A. Gurda zdeklarował, że będzie rozmawiał z Prezesem Wojewódzkim PSL aby takie spotkanie ustalić. Termin zebrania dopasuje się do terminu jaki będzie odpowiadał Ministrowi. Gdy nie uda się zaprosić Ministra to trzeba proponować przyjazd z prezesowi wojewódzkiemu PSL kol. Andrzejowi Kosiniakowi. Dobrze byłoby aby na tym zebraniu wręczyć legitymacje członkowskie PSL (jak będą już gotowe).
Gdyby doszło do spotkania z ministrem to poszerzone ono byłoby jako zebranie ogólno gminne - należy zadbać o frekwencję.

Od 4.
Ustalono kandydatów do odznaczeń PSL ("złota koniczynka")
- Bogusław Wojtacha z Wawrzeńczyc
- Władysław Atłas z Rudna Górnego
- Józef Galas z Rudna Górnego
- Jan Caba z Dobranowic

Prezes pozyska stosowne wnioski, wypełni i złoży do Zarządu Wojewódzkiego.

Od. 5
W 2014 odbędą się wybory samorządowe i należy podać kandydata do Rady Powiatu i do Sejmiku. Wstępnie ustalono aby start do Sejmiku zaproponować kol. W. Kusińskiemu, a do Powiatu kol. W. Więkowi. Kol. Kusiński był nieobecny, a W. Więk nie podjął decyzji bo zamierza startować do Rady Gminy. Do tego tematu Zarząd wróci na następnym posiedzeniu.

Od. 6.
W-ce prezes J. Rysak poinformował, że prawdopodobnie będzie startował na wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, i będzie proponował kandydatów na radnych. Propozycję dostaną obecni radni koalicyjni. Z jakiego komitetu będzie startował - tego nie określił.


Posiedzenia Zarządu w 2012 roku.

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w dniu 9.12.2012 r.
W dniu 9.12. 2102 r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Gminnego PSL. Przedmiotem posiedzenia były następujące tematy:
1. Aktualna sytuacja w PSL - dyskusja.
2. Deklaracje osobowe członków, wnioski o wydanie legitymacji członkowskich PSL - stan aktualny
3. Organizacja spotkania opłatkowego
4. Spotkanie z posłem Platformy Obywatelskiej
5. Plan pracy Zarządu na 2013 r.
6. Wolne wnioski

Od. 1.
Aktualną sytuację po Zjeździe Wojewódzkim i Kongresie PSL przedstawił wiceprezes J. Rysak. Zarząd Wojewódzki PSL Małopolskie w zasadzie jest ten sam jak w poprzedniej kadencji. Prezesem został wybrany ponownie Andrzej Kosiniak-Kamysz. Do Rady Naczelnej wybrani zostali: Andrzej Kosiniak-Kamysz, Władysław Kosiniak-Kamysz, Wojciech Kozak, Włodzimierz Okrajek, Jacek Soska, Andrzej Haręźlak.
W dniu 17 listopada 2012 r. odbyły się XI Kongres PSL, który wybrał nowego Prezesa. Różnicą 17 głosów Janusz Piechociński wygrał z dotychczasowym Prezesem Waldemarem Pawlakiem. Kongres wybrał przewodniczącego Rady Naczelnej, trzema głosami wygrał Jarosław Kalinowski nad Adam Jarubasem.
W poprzednią sobotę (1.XII.2012r.) Rada Naczelna zatwierdziła skład Komitetu Wykonawczego PSL. Zostało wprowadzonych wielu młodych ludzi. Powołanych zostało 4 wiceprezesów: Hetman Krzysztof (ur. 1974 r. - 38lat), marszałek woj. lubelskiego - wiceprezes PSL Jarubas Adam ur. 1974 r. - 38 lat), marszałek woj. świętokrzyskiego - wiceprezes PSL Kosiniak-Kamysz Władysław (ur. 1981 r., 31 lat), minister Pracy i Polityki Społecznej - wiceprezes PSL Pasławska Urszula (ur. 1977 r., 35 lat), wiceminister Skarbu - wiceprezes PSL Dariusz Klimczak - (ur. 1980 r., 32 lata), wicemarszałek woj. łódzkiego - sekretarz PSL
Janusz Piechociński powołany został na wicepremiera i ministra Gospodarki.
PO i PSL, premier i nowy wicepremier wydają się pasować do siebie. Tak przynajmniej wydaje się po pierwszej wspólnej konferencji Donalda Tuska i Janusza Piechocińskiego z PSL, jednocześnie obejmującego stanowisko ministra gospodarki. A wcześniej Janusz Piechociński nie chciał być członkiem rządu wspólnoty PO i PSL-u. Założeniem tuż po politycznych wyborach w PSL było pozostanie Waldemara Pawlaka w rządzie. Jednak Pawlak twardo, w dwa dni po zakończeniu zjazdu PSL, zrezygnował z jakiejkolwiek funkcji. Czy to jest dobre działanie dla niego i tej części jego partyjnych zwolenników, prawie połowy? Według mnie, nie jest to dla niego dobry pomysł, tym bardziej, że Piechociński szybko podjął decyzję o odmłodzeniu kadry centrali politycznej. Po twardym stanowisku Waldemara Pawlaka, do rządu, na stanowisko wicepremiera miał wejść inny polityk, najprawdopodobniej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale to i wewnątrz PSL-u, i zapewne według stanowiska Donalda Tuska, nie udało się. Piechociński chciał więc wejść do rządu, ale jako wicepremier "bez teki". To dało by mu szansę zajęcia stanowiska bez zobowiązań, za to z poważną siłą. Na to jednak twardo nie zgodziła się PO i premier. Janusz Piechociński został wicepremierem z resortem, który nie tylko zajmuje się koordynacją pracy rządu, ale również ma konkretne zobowiązania prawne i organizacyjne. I nie jest wykluczone, że zostanie zmuszony do opieki nad innymi resortami. Czy to może oznaczać osłabienie jego pozycji w PSL? Tak, może, a również może oznaczać, że nie będzie miał korzyści i metod rozwoju partii do poziomu 10 - 15% popularności. Tego oczkuje i partia i tego może również żądać od Piechocińskiego Waldemar Pawlak i jego zwolennicy.
Janusz Piechociński ma silną pozycję w PSL, ale tylko teoretycznie. Siła Waldemara Pawlaka w Radzie Naczelnej partii pozostaje znacząca. Może to oznaczać, że brak wzrostu poparcia w partii, błędy Piechocińskiego, kłopoty finansowe, mogą odsunąć go od stanowiska szefa, a więc również wicepremiera. Jego kadencja nie musi trwać wcale trzy lata, do czasów nowych wyborów parlamentarnych. Dziś jest silny, ale jeżeli nie będzie stabilnej sytuacji wewnętrznej PSL, nie tylko pod względem wzrostu popularności, ale również finansów, może to być dla niego groźne. Ma wprawdzie poparcie Władysława Kosiniak-Kamysza, czy Adama Jarubasa i Krzysztof Hetmana, ale może to oznaczać także naciski innych młody i starszych politycznych baronów. Choć z drugiej strony jest nadzieja, że elastyczność i siła Janusza Piechocińskiego wygra. Tym bardziej, że wspomniane 10 do 15% poparcia może nie tylko wzmocnić znany, stary system "obrotowy" PSL, ale być również korzystny na Platformy Obywatelskiej, premiera i całego rządu.

Od 2.
Prezes poinformował, że w listopadzie złożył 14 wniosków wraz ze zdjęciami o wydanie legitymacji członkowskich. Wnioski złożone zostały do Prezesa Zarządu Powiatowego PSL kol. Bogdana Bogdali. Wydanie legitymacji potrwa dość długo i będą dopiero po Nowym Roku. Prezes zasugerował aby wręczenia dokonać na zebraniu ogólnym członków z udziałem zaproszonych gości. Zaapelował aby członkowie, którzy chcieliby mieć legitymacje, to prośba aby dostarczyli zdjęcia.

Od. 3.
Prezes A. Gurda poinformował, że na ostatnim zebraniu członków PSL wyszła propozycja aby spotkanie Opłatkowo-Noworoczne zorganizować wspólnie z Gminnym Kołem Emerytów i Rencistów. Zarząd przychylił się do tej propozycji. Ustalono termin na 13 styczeń 2013 r. w budynku CKiP w Wawrzeńczycach, godzina 16.00. Poproszona na posiedzenie Zarządu pani dyrektor CKiP J. Murek zaproponowany termin przyjęła i zdeklarowała pomoc w organizacji spotkania.
Ustalono aby zaproszenia dać na piśmie indywidualnie każdemu członkowi Koła Emerytów i członkom PSL. Zaproszenia podpisuje Prezes Zarządu PSL i Przewodniczący Koła Emerytów.
Ilość zaproszeń: 80 szt. dla Koła Emerytów, 40 szt. dla PSL-u
Finansowanie opłatka: sponsorzy + wójt gminy
Menu ustali w-ce prezes J. Rysak z dyr. CKiP
Ustalono listę gości zaproszonych na opłatek: Prezes Powiatowy PSL Bogdan Bogdali, Prezes Wojewódzki PSL Andrzej Kosinak-Kamysz, Wicewojewoda Małopolski: Andrzej Harężlak, Wice marszałek Województwa Wojciech Kozak, dyrektor ARiMR, członek Rady Naczelnej PSL Włodzimierz Okrajek, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot, Z-ca wójta H. Jończyk, sekretarz I. Kubik, dyr. CKiP J. Murek, przewodniczący Koła PO Konrad Szymacha.
Zaproszenia do świąt BN ma przygotować w-ce prezes J. Rysak.
Wstępnie ustalono aby menu przygotować dla 50 osób.

Od 4.
Wice prezes J. Rysak zaprosił na spotkanie posłem Ireneuszem Rasiem w dniu 19.XII. (środa) godz. 17.50 w CKiP. Jest indywidualne zaproszenia dla Prezesa Gminnego PSL.

Od 5.
Prezes poddał pod dyskusję plan pracy Zarządu na 2013 r. Po dyskusji ustalono co następuje:

Plan pracy Zarządu Gminnego PSL na 2013 r.
. posiedzenia Zarządu w 2013 odbywać się będą co 2 miesiące w niedzielę w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach tj.
- 3 luty godz. 16.00
- 7 kwiecień godz. 17.00
- 2 czerwiec godz. 17.00
- 4 sierpień godz. 17.00
- 6 październik godz. 17.00
- 1 grudzień godz. 16.00
* 4 zebranie ogólne członków tj.
- 13 styczeń godz. 16.00 (spotkanie opłatkowe)
- 3 marzec godz. 17.00
- 2 czerwiec godz. 17.00 (w tym samym dniu posiedzenie zarządu)
- 6 październik godz. 17.00
Terminy zebrań ogólnych mogą ulec zmianie w zależności od terminu jaki będzie odpowiadał zaproszonym gościom. Ustalono aby zebrania ogólne organizować tylko wtedy jeżeli będzie ktoś zaproszony z zewnątrz. Podano propozycje aby zaprosić: wice marszałka W. Kozaka, w-ce wojewodę A. Harężlaka, prezesa wojewódzkiego PSL A. Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej W. Kosiniaka-Kamysza.
. ustalono aby z okazji "święta ludowego" zorganizować wyjazd do Muzeum Wincentego Witosa do Wierzchosławic. Wycieczka finansowana z indywidualnych wpłat (mogą być osoby towarzyszące), po drodze wstąpić do miejsca urodzenia błogosławionej Karoliny Kózki z Zabawie, zobaczyć pomnik ofiar wypadków drogowych w Zabawie
. Na przyszłoroczny wyjazd na "Zaduszki Witosowe" jest dużo chętnych, stąd wniosek aby dać możliwość uczestnictwa wszystkim chętnym i zamówić autokar. Również udział ma wziąć poczet sztandarowy
. Jeżeli będzie wola ze strony Zarządu Platformy Obywatelskiej to jest propozycja aby w 2013 r. wspólnie zorganizować piknik "Pożegnanie lata"
. Ustalono aby poczet sztandarowy reprezentował naszą organizację na Małopolskim i Powiatowym Święcie Ludowym
. Należy w okolicy "święta zmarłych" zamówić mszę św. za zmarłych ludowców, zapalić znicze na ich grobach.
. Ustalono, że składki członkowskie w roku przyszłym będą wynosić 25 zł na rok od członka.

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w dniu 9.09.2012 r.
W dniu 9 września 2012 r. o godz. 18.00 z budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Gminnego PSL.

Tematy posiedzenia
1. Podsumowanie pikniku "Pożegnanie lata" w Odwiślu.
2. Ustalenie terminu i tematów na zebranie członków PSL
3. Uzupełnienie legitymacji członkowskich
4. Odznaczenia (dyplomy) dla zasłużonych działaczy PSL.
5. Wolne wnioski

Od. 1.
Prezes A. Gurda podsumował piknik organizowany przez Zarząd Gminny PSL wspólnie z Platformą Obywatelską w dniu 15.08. 2012 r. w miejscowości Odwiśle. Jednoznacznie stwierdzono, że spotkanie było udane, przybyło dużo zaproszonych osób z terenu gminy. Z zaproszonych gości przybyli posłowie z PO . PSL reprezentował wicemarszałek województwa Wojciech Kozak. Podkreślono zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich z Igołomi i Odwiśla.
Wiceprezes J. Rysak podziękował Prezesowi A. Gurdzie za największe zaangażowanie w organizację pikniku (przywóz i odwóz sprzętu do Miechowa i Wieliczki). Podziękowania również dla wiceprezesa S. Wilkosza i członków PSL: J. Dzięgi, S. Kościeja, B. Niemca. Uznano aby w przyszłości podtrzymać organizację pikniku.

Od. 2
Ustalono, że zebranie członków PSL odbędzie się 10 listopada 2012 r. w CKiP w Wawrzeńczycach o godz. 18.00. Gościem zaproszonym będzie Dyrektor Małopolskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa P. Włodzimierz Okrajek (członek Rady Naczelnej PSL). Termin zebrania może ulec zmianie gdyby nie odpowiadał P. W. Okrajkowi. P. W. Kusiński zobowiązał się, że ustali udział P. Okrajka w naszym zebraniu. Na zebranie zostaną zaproszeni członkowie PSL radni, sołtysi i inni zainteresowani.

Od. 3
Nadal nie ruszyła sprawa legitymacji członkowskich PSL. Zdecydowana większość nie ma legitymacji. Podstawowym problemem jest dołączenie zdjęć. Ustalono, że na następnym zebraniu członków poproszony zostanie fotograf do zrobienia zdjęć i do tematu Zarząd wróci ponownie. Na następne zebranie prezes zobowiązał się uzupełnić deklaracje członkowskie.

Od. 4.
Ustalono, aby członkom PSL "seniorom" wręczyć okolicznościowe dyplomy i statuetki. Najlepiej byłoby tego dokonać na zebraniu w dniu 10.11. 2012 r. z udziałem P. Okrajka. Do dyplomów zostali wytypowani: Kol. Władysław Atłas z Rudna Górnego 43, Kol. Jan Szterleja z Dobranowic 7, Józef Galas z Rudna Górnego 8. Proponuje się aby oprócz okolicznościowych dyplomów wręczyć statuetki. O proponowanych odznaczeniach należy poinformować zainteresowanych i przeprowadzić wywiady. Ustalono aby dla zasłużonych działaczy wystąpić o odznaczenia wyższego rzędu ("złota koniczynka", medal S . Mikołajczyka).
Naszych seniorów zobowiązał się odwiedzić prezes A. Gurda i równocześnie zadba o przygotowanie dyplomów i statuetek.

Od 5.
Wiceprezes J. Rysak poinformował, że była rozmowa z doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej w temacie zorganizowania spotkania gminnego z ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale na obecny czas nie jest to możliwe. Wójt J. Rysak podkreślił, że na oficjalnej części V Małopolskiego Święta Warzyw nie było przedstawicieli PSL. Zaproszony był Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego PSL, europoseł Cz. Siekierski. Dobrze, że trakcie święta przybyli: wicewojewoda Andrzej Harężlak i Wicemarszałek Województwa Wojciech Kozak. Platforma była reprezentowana przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, europosła Bogusława Sonika posłankę Katarzynę Matusik-Lipiec, posła Józefa Lasotę.
W-ce prezes J. Rysak zobowiązał się będzie czynił starania aby doszło do spotkania z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Kosiniakiem-Kamyszem.

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w dniu 1.07.2012 r.

W dniu 1 lipca 2012 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w którym wziął udział przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej z gm. Igołomia-Wawrzeńczyce Pan Konrad Szymacha.
Prezes przedstawił proponowany porządek obrad, który po uzupełnieniu był następujący:
1. Piknik "Pożegnanie z latem"
2. Informacja o Zjeździe Powiatowym PSL Powiatu Krakowskiego.
3. Udział naszej organizacji w obchodach 20-lecia KS. "Wiarusy" Igołomia.
4. Zebrania członków PSL
5. Nabór nowych członków do PSL
6. Dyplomy uznania dla seniorów.
7. Reprezentowanie PSL na zewnątrz.
8. Legitymacje członkowskie.
9. Strona www PSL, baner naszej organizacji.
10. Współpraca z Gminnym Kołem Emerytów i Rencistów.
11. Wolne wnioski

Od 1.
Piknik "Pożegnanie lata"
Prezes Zarządu powitał przedstawicieli Koła Platformy Obywatelskiej na czele z Przewodniczącym Konradem Szymachą.
Zgodnie z ustaleniami na poprzedni Zarządzie ustalono aby wspólnie z PO zorganizować piknik "Pożegnanie lata". W dyskusji ustalono co następuje:
- termin pikniku 15.08. 2012 r. (środa)
- miejsce: świetlica Odwiśle
- organizatorzy: Zarząd Koła PSL, Zarząd Koła PO, Koło Gospodyń Wiejskich z Odwiśla i Igołomi oraz Urząd Gminy
- do 15 lipca należy przygotować zaproszenia: odpowiedzialny za przygotowanie J. Rysak
- zaproszenia dla gości przekaże każdy Zarząd "swoim ludziom" we własnym zakresie
- z terenu gminy zaproszeni zostaną: wszyscy członkowie PO i PSL radni sołtysi, pracownicy U.G., dyrektor CKiP, Prezesi straży (+2 osoby), Przewodniczące KGW (+2 osoby), Prezesi Stowarzyszeń klubów sportowych, koła myśliwskiego, Stowarzyszenia wsi: Stręgoborzyce, Wawrzeńczyce, Tropiszów, gołębiarzy, dyrektorów szkół i przedszkoli
- K. Szymacha zdeklarował, że kwotę kilkuset złotych na organizację pikniku otrzyma z regionu i liczy na kliku sponsorów
- oba zarządy zdeklarowały pełne zaangażowanie w organizację pikniku
- zaproszenia należy wysłać do gości z zewnątrz, radnych, sołtysów, prezesów straży, przewodniczących KGW, prezesów stowarzyszeń, pracowników U.G. dyrektorów szkół.

Od 2.
Zjazd Powiatowy PSL.
Przebieg Zjazdu powiatowego, który odbył się 30.06.2012r. przedstawił prezes A. Gurda a wypowiedź uzupełnił w-ce prezes J. Rysak.
Zjazd Gminny desygnował na Zjazd Powiatowy 7 delegatów: A. Gurda, J. Rysak, S. Wilkosz, W. Więk, J. Dzięga, W. Flesiński, E. Kasprzyk (nie uczestniczył w Zjeździe). Delegatów na Zjazd było 84, obecnych 73 ze wszystkich 17 gmin powiatu krakowskiego. Organizacja PSL w powiecie liczy 1261 członków. Zarząd Powiatowy odbył 18 posiedzeń a Prezydium Zarządu obradowało 38 razy. W Zarządzie ustępującym od nas pracowali: była Prezes M. Wójcik i w-ce prezes J. Rysak.
Mamy w powiecie 13 sztandarów gminnych, 3 radnych w Radzie Powiatu (za mało), nie mamy członka Zarządu w powiecie a była propozycja M. Horynia ale prawdopodobnie przeciwny był W. Kusiński - potrzeba złożenia wyjaśnienia na następnym Zarządzie przez P. Kusińskiego. Mamy z naszego okręgu 2 radnych do Sejmiku Małopolskiego. Do Sejmu nie wszedł nikt mimo, że pewnym kandydatem był W. Kozak.
Nowy Zarząd Powiatowy PSL liczy 33 osoby, 26 osób delegowały Zjazdy Gminne (wszyscy prezesi gminni i niektóre organizacje gminne mogły wskazać jeszcze drugą osobę).
Na Prezesa powiatowego kandydował Bogdan Bogdali i Marek Thier. Wygrał zdecydowanie B. Bogdali (ponad 40 głosów), M. Thier (ponad 20 głosów). Wiceprezesi: Jarosław Bomba z Wielkiej Wsi i Kazimierz Pasternak z Sułoszowej.
W skład Zarządu powiatowego z naszej gminy weszli: A. Gurda i J. Rysak, zgłoszona kandydatura S. Wilkosza nie uzyskała aprobaty. Zjazd Powiatowy uzupełnił skład Zarządu Powiatowego o osoby: Tadeusz Durak (burmistrz Skały), Krystyna Janecka, Łukasz Jawny (Forum Młodych Ludowców), Kaleta, Malik, Wcisło)
Prezes A .Gurda został członkiem Prezydium Zarządu Powiatowego.
Wybrano 17 delegatów na Zjazd Wojewódzki od nas delegatem jest J. Rysak. Do Zarządu Wojewódzkiego z automatu wchodzi Prezes Powiatowy B. Bogdali i Zarząd delegował drugiego kandydata kol. W. Okrajka. Zarząd Wojewódzki będzie uzupełniany na Zjeździe o 10 osób (21 powiatów), będzie zgłaszany i popierany z naszej strony J. Bomba.
W Zjeździe udział brali zaproszeni goście:
Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej
Janusz Żbik - Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Andrzej Kosiniak-Kamysz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL

Od.3.
20-lecie K.S. "Wiarusy" Igołomia.
Głos zabrał w-ce prezes J. Rysak. Zgodnie z ustaleniami na poprzednim Zarządzie wiceprezes deklarował że zajmie się zaproszeniami dla gości związanych z PSL. Zaproszenia zostały wysłane do:
Władysław Kosinak - Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej
Andrzej Harężlak - Wicewojewoda Małopolski
Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa
Włodzimierz Okrajek - dyrektor ARiMR
Andrzej Kosiniak-Kamysz Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL
Bogdan Bogdali - Prezes Zarządu Powiatowego PSL
Władysław Kusiński - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego
Andrzej Gurda Prezes Zarządu Gminnego PSL
Należałoby na uroczystości 20-lecia Klubu od Zarządu Gminnego PSL wręczyć okolicznościowy dyplom, może puchar, może (nagrodę) piłkę - nie są to duże pieniądze, po to mamy składki członkowskie. Wskazane byłoby aby Prezes zabrał głos, zachęcił do współpracy z PSL-em.
Prezes A. Gurda zobowiązał się, że bierze na siebie dyplom i wręczenie nagrody (pucharu).

Od.4.
Zebrania członków PSL
Na Zjeździe powiatowym padały uwagi , że za mało naszych liderów PSL-u w terenie. Nie można tak być, że nasi ludzie spotykają się w terenie tylko przed wyborami. Goście na Zjeździe deklarowali swój udział w takich spotkaniach i oczekują zaproszeń ale z wyprzedzeniem 3-4 tygodnie. J. Rysak wnioskował aby nasze spotkania członków z udziałem ważnych gości poszerzone były o sołtysów, radnych. KGW, OSP, Koło Emerytów i Rencistów. Najlepszym okresem na takie spotkania byłby okres późnej jesieni i zimy. Takimi osobami mogą być: Minister Pracy i Polityki Społecznej W. Kosiniak-Kamysz, Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej J. Żbik, Prezes Wojewódzki PSL A. Kosiniak-Kamysz, w-ce marszałek W. Kozak, w-ce Wojewoda A. Harężlak, dyrektor ARiMR W.Okrajek. Ale należy takie spotkanie ustalić co najmniej 3-4 tygodnie wcześniej.
Planowane zebranie członków naszego koła na początek sierpnia powinno odbyć się z udziałem kogoś z zewnątrz, może Prezesa Zarządu Powiatowego czy też W. Okrajka. Zaproszeniami gości na najbliższe zebranie zajmie się Prezes A. Gurda. Zebranie członków mamy być poszerzone o pozostałych naszych ludzi, którzy mieli zaproszenie na Zjazd Gminny ale z różnych względów nie przybyli. Należy dopilnować aby każdy nasz członek (po aktualizacji) wypełnił deklarację członkowską. Prezes A. Gurda zdeklarował, że osobiście uda się do członków Zarządu aby zweryfikować osoby zaprosić na zebranie i zamknąć listę naszych członków aby nie było wśród nas tzw. martwych dusz.

5. Nabór nowych członków
Prezes poinformował, że w sąsiedniej gminie Kocmyrzów-Luborzyca w szeregi PSL w ostatnim okresie wstąpiło ponad 40 członków. Również zgodnie z uchwałą Zjazdu Gminnego naszym zadaniem na tą kadencję jest zaktualizowanie członków i wprowadzenie nowych. Nie będzie to zadanie łatwe, bo dzisiaj każdy patrzy przez pryzmat "co z tego będę miał". Ważne byłoby aby wprowadzić młodych ludzi. Każdy z członków zarządu zostaje zobowiązany aby poczynić starania wśród swoich rodzin, sąsiadów, znajomych i wprowadzać w nasze szeregi nowych ludzi. Szczególnie małe zaangażowanie polityczne jest wśród młodych i na pewno zasilenie szeregów takimi ludźmi nie będzie łatwe. Kol. J. Rysak stwierdził, aby wciągać w nasze szeregi nowych ludzi najpierw PSL musi zaistnieć w naszej gminie. Stąd apel aby Zarząd włączał się w uroczystości gminne, aby ludzie widzieli nasz sztandar, organizować spotkanie w ważnymi politykami, organizować święto ludowe. Musimy być bardziej widoczni i aktywni.

Od. 6 Dyplomy uznania dla zasłużonych członków
Wiceprezes J. Rysak zawnioskował aby uhonorować okolicznościowymi dyplomami uznania zasłużonych członków naszej organizacji, ludzi którzy są już w podeszłym wieku. Można rozmawiać z Prezesem Zarządu Powiatowego o nadanie odznaczeń. Takie formy uznania należałoby dokonywać przy większych spotkaniach z udziałem gości z zewnątrz. Takimi osobami są: Atłas Władysław z Rudna Górnego, Jan Caba z Dobranowic, Jan Szterleja z Dobranowic, Józef Galas z Dobranowic, Mieczysław Migas z Rudna Górnego. Prezes zobowiązał się zająć tym tematem.

Od 7.
Reprezentowanie PSL poprzez sztandar.
J. Rysak podziękował Prezesowi na udział sztandaru PSL w uroczystym wtórnym pochówku żołnierzy z okresu I wojny światowej. Nie najlepiej to wyglądało, że prezes był sam, chociaż na cmentarzu wspomagał go kol. S. Wilkosz. To dobrze, że po raz pierwszy nasz sztandar był na uroczystości gminnej. Dla nas jako zarządu dużym wyzwaniem jest aby na najbliższym zebraniu członków wybrać osoby do pocztu sztandarowego, 6 osób aby była rezerwa.

Od 8.
Legitymacje członkowskie
J. Rysak podniósł sprawę legitymacji członkowskich. Na Zjeździe Gminnym ustalono, że Zarząd podejmie działania aby każdy nasz członek miał legitymację członkowską. Czy w związku z tym poczyniono starania. Ustalono, że do tematu wróci się po zamknięciu listy członków naszego koła co nastąpi po zebraniu dniu 5.08.2012 r.

Od. 9
Strona WWW naszej organizacji gminnej.
Prezes A. Gurda postawił wniosek w temacie założenia strony internetowej naszej organizacji. Po dyskusji Zarząd doszedł do wniosku aby taką stronę założyć ale będzie to zależeć od kosztów. Temat zobowiązał się rozeznać z informatykiem kol. J. Rysak i stwierdził, że jest taka potrzeba. Deklaruję, że mogę pomóc, również na bieżąco będę stronę aktualizował.
Proponuje aby od tej kadencji założyć kronikę naszego PSL-u. Naszym członkiem jest pracownik CKiP, może poprowadzić również stronę internetową i kronikę. Na stronie będzie informacja o posiedzeniach Zarządu, zebraniach, jak wstąpić do PSL, druk deklaracji członkowskiej, historia PSL, galeria zdjęć.
J. Rysak zawnioskował, że wskazane jest wykonanie baneru z logo naszej organizacji, co zostało również przyjęte pozytywnie ale zależeć będzie od kosztów.

Od 10.
Współpraca z Kołem Emerytów i Rencistów.
Zgodnie z ustaleniami na poprzednim Zarządzie Prezes A. Gurda i wiceprezes J. Rysak uczestniczyli w spotkaniu z Zarządem Koła Emerytów i Rencistów naszej gminy. Przedstawiona została z naszej strony chęć współpracy, wspólne organizowanie spotkań z ważnym ludźmi, udział w wyjazdach, wycieczkach. Nasze PSL zobowiązało się objąć patronatem Koło Emerytów i Rencistów. Nasz propozycja została przyjęta z pełną aprobatą.

Od 11.
Sprawy bieżące
J. Rysak poinformował, że PSL jest przeciwko likwidacji sądów rejonowych co forsowane jest przez Ministra Sprawiedliwości J. Gowina. Zaplanowany został protest samorządowców w tej sprawie.
Ostatnie sondaże poparcia partii są korzystne i PSL ma wynik 9%.
Prezes poinformował, że nie przewiduje posiedzenia Zarządu przed zebraniem ogólnym członków tj. 5.08.2012 r.

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w dniu 3.06.2012 r.
W dniu 3 czerwca 2012 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbyło się 2-gie posiedzenie Zarządu Gminnego PSL. Ustalono, że wszystkie posiedzenia Zarządu i członków PSL będą odbywać się w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach. Posiedzenie Zarządu otworzył prezes kol. Andrzej Gurda. Przywitał Zarząd na drugim posiedzeniu Zarządu po Zjeździe Gminnym. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu miało miejsce jedynie ukonstytuowanie się Zarządu, dzisiejsze spotkanie było pierwszym posiedzeniem roboczym.

Prezes przedstawił porządek posiedzenia:
1. Informacja o planowanym Zjeździe Powiatowym PSL.
2. Informacja z uroczystości Powiatowego Święta Ludowego.
3. Ustalenie terminarzu posiedzeń Zarządu i zebrań koła PSL do końca 2012 r.
4. Analiza uchwał Zjazdu:
- ustalenie składu pocztu sztandarowego
- aktualizacja członków koła
- uzupełnienie legitymacji członkowskich PSL
- wprowadzanie nowych członków do naszej organizacji
5. Informacja skarbnika o uiszczaniu składek członkowskich.
6. Współpraca PSL z kołem Platformy Obywatelskiej, kołem Związku Emerytów i Rencistów.
7. Współpraca z klubem sportowym "Wiarusy" Igołomia.
8. Wolne wnioski.

Od 1.
Planowany termin Zjazdu Powiatowego ustalono na 30 czerwca (sobota) 2012 r. W Zjeździe Powiatowym będą brać udział tylko delegaci wybrani przez zjazd gminny. Ankiety delegatów na Zjazd Powiatowy naszego koła przekazał Prezes A. Gurda Prezesowi Zarządu Powiatowego kol. Bogdanowi Bogdali. Dla przypomnienia delegatami na Zjazd powiatowy są: Andrzej Gurda, Józef Rysak, Stanisław Wilkosz, Witold Więk, Wacław Flesiński, Jan Dzięga, Edward Kasprzyk,
Prosi się aby wszyscy delegaci wzięli udział w Zjeździe Powiatowym. Zaproszenia będą wysłane.

Od 2.
Wiceprezes Józef Rysak poinformował, że 20 maja odbyło się Powiatowe Święto Ludowe w Słomnikach połączone z rozwinięciem sztandaru gminnego. W uroczystościach brało udział większość pocztów sztandarowych na naszego powiatu ale naszego nie było. Z naszej strony udział brał Prezes Andrzej Gurda i wiceprezes Józef Rysak. Wśród zaproszonych gości w święcie uczestniczyli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Andrzej Kosinak-Kamysz, Wicewojewoda Andrzej Harężlak, Wicemarszałek Województwa Wojciech Kozak, Włodzimierz Okrajek - dyrektor Regionalny ARiMR, Bogdan Bogdali - Prezes Zarządu Powiatowego PSL wójtowie i burmistrzowie z okolicznych gmin.
W dniu 27 maja odbyło się Wojewódzkie Święto Ludowe w Zabawie na placu przy sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny.
Z ubolewaniem stwierdzono, że na obu tych uroczystościach nie było naszego sztandaru.

Od 3.
Prezes A. Gurda zaproponował aby ustalić stałe terminy posiedzeń Zarządu i ustalić również już termin zebrań członków naszego koła. Taki harmonogram należy ustalić do końca bieżącego roku. Padały propozycje aby Zarząd spotykał się co miesiąc, lub co 2 m-ce. Po dyskusji ustalono następujące terminy posiedzenia Zarządu i zebrań członków w 2012 r. Posiedzenia Zarządu: 1 lipiec, 9 wrzesień, 9 grudzień . Godzina: 18.00
Zebrania członków: 5 sierpień, 10 listopad. Godzina 18.00

Od 4.
W tej części obrad powrócono do tematu ustalenia stałego składu pocztu sztandarowego. Stwierdzono, że nie może dalej tak być, że odbywały się już dwie uroczystości naszej organizacji (powiatowe i wojewódzkie święto ludowe) i na żadnej z nich nie było naszego sztandaru. Dzisiaj jest nie możliwe aby taki skład ustalić, bo muszą być chętni a jest nas tylko 6 osób. Wiceprezes J. Rysak zaproponował, że na każdą uroczystość oferuje swój prywatny transport i może poczet wraz ze sztandarem zabierać. Ustalono, że nie możemy dalej z tym zwlekać i na najbliższym zebraniu koła, które zaplanowane jest na początek sierpnia musimy taki poczet ustalić. Właściwe byłoby aby był również drugi poczet rezerwowy. Wójt gminy poinformował, że na 22 czerwca zaplanowany jest w naszej gminie uroczysty wtórny pochówek 33 żołnierzy armii austriackiej i rosyjskiej z okresu I wojny światowej. Uroczystości będą miały miejsce najpierw w kościele parafialnym a następnie na cmentarzu w Wawrzeńczycach. Zaproszenia zostały wysłane do wielu gości (wojewody, marszałka, starosty) jak również do ambasady rosyjskiej i austriackiej. Nie jest to uroczystość polityczna a ma na celu oddanie hołdu poległym żołnierzom i chcemy złożyć ich szczątki na wieczny spoczynek w godnym miejscu. W uroczystościach mają wziąć udział wszystkie poczty sztandarowe: szkół, OSP i stowarzyszeń. Wskazane jest aby PSL też się pokazało się ze sztandarem. Prezes zdeklarował, że postara się aby poczet sztandarowy wystawić.
Ustalono, że należy jeszcze raz zaprosić na zebranie te osoby, które w przeszłości identyfikowały się z PSL-em. Jeżeli z kolejnego zaproszenia nie skorzystają to znaczy, że nie chcą być naszymi członkami. Wiele więcej osób było zaproszonych na Zjazd gminny ale nie przyszli i należy jeszcze raz dać im szansę. Czynić musimy starania aby pozyskać nowych młodych ludzi do naszej partii. Jest propozycja aby każdy w tej kadencji postarał się wprowadzić co najmniej jedną osobę.
Prezes poinformował, że rozmawiał z Prezesem Powiatowym PSL B. Bogdali w sprawie uzupełnianie legitymacji. Chcemy aby każdy legitymację posiadał. Należy przygotować stosowną listę, podpisaną przez Prezesa, dołączyć dwa zdjęcia i przekazać do Zarządu Powiatowego. Ustalono aby z uzupełnieniem legitymacji jeszcze trochu poczekać aż ostatecznie zaktualizujemy członków naszego koła. Nie wszyscy z różnych powodów nie byli na Zjeździe Gminnym dlatego jeszcze raz ich zaprosimy. Na Zjeździe wypełniane były deklaracje członkowskie i każdy miał się określić co do posiadania legitymacji. Takie informację powinny być w materiałach zjazdowych, należy je przeanalizować i wykorzystać. Gdyby byli nowi kandydaci do PSL-u, a szczególnie młodzi ludzie to legitymacje należałoby wręczać uroczyście z udziałem gości z zewnątrz.

Od 5
Skarbnik kol. W. Kusiński poinformował, że nie wszyscy zapłacili składki członkowskie. Skarbnik przypomniał, że składka wynosi 24 zł na rok. Na dzień dzisiejszy składki wpłaciło 18 osób. Skarbnik prosił o aktualna listę członków koła aby mógł podjąć działanie celem ściągnięcia składek.

Od 6.
Wójt gminy J. Rysak poinformował, że jest propozycja aby wspólnie z Platformą Obywatelską zorganizować piknik "pożegnanie z latem". Taka impreza odbyłaby się koło 15 sierpnia i zaproszeni byliby z wszyscy członkowie PO i PSL . Zaproszenia dostaliby również Sołtysi, radni, Prezesi straży, koła gospodyń. Zarząd pozytywnie zaopiniował taką inicjatywę. Również Zarząd postanowił aby nasza organizacja objęła swoim patronatem Gminne Koło Związku Emerytów i Rencistów. W następnym zebraniu Związku Emerytów ma wziąć udział Zarząd Koła PSL. Prezes Koła Emerytów kol. W. Flesiński proponował aby na bazie Związku Emerytów utworzyć partię polityczną, która miałaby przedstawicieli w parlamencie aby ktoś dbał o ich interesy.

Od 7.
Prezes A. Gurda zaproponował współpracę z Klubem Sportowym "Wiarusy" Igołomia. Klub obchodzi 20-lecie swego istnienia i czy PSL włącza się w te uroczystości. Nie została jednak doprecyzowana ta współpraca. Ustalono jedynie aby na obchody 20-lecia klubu zaprosić naszych ludzi: Ministra Pracy i Polityki Społecznej W. Kosiniaka - Kamysza, Wicewojewodę A. Harężlaka, Wicemarszałka W. Kozaka, W. Okrajka, B. Bogdali. O zaproszenie tych osób zadba kol. Wójt J. Rysak.

Od 8.
W wolnych wnioskach kol. J. Rysak sugerował aby na zabrania członków zaprosić ludzi z zewnątrz tak aby z takich zebrań można było coś wynieść. Jeżeli tego nie uczynimy to frekwencja z upływem czasu będzie coraz mniejsza. Jest propozycja aby byli to np. Minister Kosiniak-Kamysz, Wicewojewoda A. Harężlak, Wicemarszałek W. Kozak, Prezes Wojewódzki A. Kosiniak-Kamysz, W. Okrajek, B. Bogdali.
Wnioskowano do Prezesa aby zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu czy zebraniu członków było przekazywane wcześniej a nie na dwa dni przed terminem.
Wnioskowano aby przed ustalonymi terminami spotkań przypominać o spotkaniu kilka dni wcześniej, bo przecież zapisane terminy mogą ulec zmianie.
Nasza organizacja powinna też próbować zachęcić do współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.
Wnioskowano również aby dla zasłużonych działaczy PSL-u występować o odznaczenia.

Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w dniu 22 .04.2012 r.
Na wniosek wybranego przez Zjazd Gminny Prezesa Andrzeja Gurdy w dniu 22.04.2012 r. w Centrum Kultury i Promocji odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Gminnego PSL. Jedynym tematem posiedzenia było ukonstytuowanie się nowego Zarządu. Po dyskusji Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:
Andrzej Gurda - Prezes
2. Józef Rysak - Wiceprezes
3. Stanisław Wilkosz - Wiceprezes
4. Witold Więk - Sekretarz
5. Władysław Kusiński - Skarbnik
6. Wacław Flesiński - Członek
7. Edward Kasprzyk - Członek
8. Maria Wójcik - Członek
9. Jan Dzięga - Członek
10. Bogusław Niemiec - członek
Ustalono, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się dniu 3 czerwca 2012 r.