Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Gminy Zjazd PSL w Igołomi - Wawrzeńczycach

I. Zjazd Gminny PSL odbył się w dniu 24 kwietnia 2016 r. w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach. W Zjedzie uczestniczyło 32 delegatów co stanowiło 65,30% frekwencji.
Sprawozdanie z przebiegu Zjazdu
Zjazd otworzył Prezes Zarządu Gminnego PSL Andrzej Gurda. Wprowadzono sztandar Zarządu Gminnego i odśpiewano hymn państwowy.
Z zaproszonych gości na Zjazd przybyli:
- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, członek Komitetu Wykonawczego PSL Wojciech Kozak
- Prezes Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Krakowskiego Bogdan Bogdali
- Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak
- Zastępca Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Henryk Jończyk
- Skarbnik Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce Adam Grudzień
- Przewodniczący Gminnego Koła Platformy Obywatelskiej w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Konrad Szymacha
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć tych co odeszli do wieczności.
Prezes Zarządu przedstawił porządek Zjazdu i poddał pod głosowanie:
Porządek Zjazdu:

1. Otwarcie obrad Zjazdu
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Prezydium Zjazdu, w tym jego przewodniczącego i sekretarza oraz komisji:
- komisji wyborczej
- komisji mandatowo-skrutacyjnej
- komisji uchwał i wniosków
4. Sprawozdanie Zarządu Gminnego PSL i Gminnej Komisji Rewizyjnej za okres od ostatniego Gminnego Zjazdu Delegatów PSL.
5. Dyskusja
6. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie skwitowania Zarządowi Gminnemu i Gminnej Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór Prezesa, wybór Zarządu Gminnego, Gminnej Komisji Rewizyjnej, delegatów na zjazd powiatowy PSL.
8. Przyjęcie programu działania oraz uchwał i wniosków.
9. Zakończenie obrad:
- wystąpienie końcowe Prezesa Zarządu Gminnego PSL

II. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Kol. Józefa Rysaka a na sekretarza kol. Annę Rysak.
Do Prezydium Zjazdu powołani zostali: Marszałek Województwa Wojciech Kozak, Prezes Zarządu Powiatowego PSL Bogdan Bogdali, Prezes Zarządu Gminnego PSL Andrzej Gurda, wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak, dyrektor BS w Proszowicach o/Wawrzeńczyce Władysław Kusiński.
Wybrane zostały Komisje Zjazdowe i ukonstytuowały się w składzie:
Komisja Wyborcza: Eleonora Kusińska - przewodnicząca, Agnieszka Jazgar - sekretarz , Henryk Szela - członek
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: Magdalena Chmielek - przewodnicząca, Anna Sonik - sekretarz, Bogusław Niemiec - członek
Komisja Uchwał i Wniosków: Władysław Kusiński - przewodniczący, Witold Więk, Stefan Boligłowa - członkowie.
III. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego za kadencję 2012 - 2016 przedstawił Prezes Zarządu Gminnego kol. Andrzej Gurda, który mówił m.in.
W okresie minionych czterech lat Stronnictwo było aktywnym uczestnikiem wydarzeń politycznych się w Polsce. W tym czasie odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego - mamy ponownie posła z naszego okręgu wyborczego Kolegę Czesława Siekierskiego. Sukces PSL osiągnęło w wyborach samorządowych w 2014 r. Do Sejmiku Wojewódzkiego wprowadziło 8 radnych i rządzi w koalicji z Platformą Obywatelską. Przewodniczącą Sejmiku jest koleżanka Urszula Nowogórska, w Zarządzie Województwa mamy dwóch wicemarszałków: Wojciecha Kozaka i Stanisława Sorysa.
Najlepszy dotychczas wynik PSL osiągnęło w wyborach samorządowych do powiatu. Do Rady Powiatu weszło 10 radnych z PSL-u (na 29 wszystkich radnych) z tego 2 z naszego okręgu wyborczego - ale niestety nie jesteśmy w koalicji rządzącej w powiecie i tu trzeba przyznać się do naszej porażki.
W wyborach samorządowych w 2014 r. na Wójta naszej gminy kolejny raz wygrał nasz wiceprezes kolega Józef Rysak i jest to jego 3-cia kadencja. Radnymi zostali nasi członkowie: Stanisław Wilkosz, Piotr Dzięga.
Rok 2015 to wybory do Sejmu i Senatu. Niestety nie uzyskujemy dobrego wyniku. PSL w kraju minimalne przekracza próg wyborczy 5,13% i ma w parlamencie jedynie 15 posłów. To już kolejna kadencja że z naszego okręgu wyborczego nie ma posła. W naszej gminie zdecydowanie wybory wygrywa PiS biorąc 48,7% . Na PSL głosuje w naszej gminie głosuje nieco ponad 13% mimo, że kandydował do Sejmu Honorowy Obywatel naszej gminy Wicemarszałek Województwa Wojciech Kozak i Wójt Gminy Józef Rysak.
Po wyborach parlamentarnych w 2015 r. skończyła się 8-letnia koalicja rządzenia krajem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej.
Po wyborach w 2015 r. do dymisji poddaje się Prezes PSL Janusz Piechociński , na prezesa wybrany zostaje poseł: Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes przedstawił skład Zarządu Gminnego jaki pracował w tej kadencji i skład Gminnej Komisji Rewizyjnej.
Członkami Zarządu Powiatowego PSL powiatu ziemskiego krakowskiego byli: Prezes Andrzej Gurda i kolega wiceprezes Józef Rysak.
Na przestrzeni ostatnich 4 lat nasza gminna organizacja uporządkowała swoje struktury organizacyjne. Decyzją ostatniego Zjazdu rozwiązaniu uległy koła terenowe a powstało jedno gminne koło PSL w Igołomi - Wawrzeńczycach.
Podczas 4 letniej pracy zarząd, którym było mi dane kierować pracował w mojej ocenie dobrze, wykazywał się dużą aktywnością o czym świadczy 20 jego posiedzeń. Tu muszę stwierdzić, że nie wszyscy członkowie zarządu tą aktywnością się wykazywali i są tacy (nie wymieniam z imienia i nazwiska), którzy nie brali w posiedzeniach i w ogólne nie angażowali się w naszą wspólną pracę - tak w przyszłości być nie może.
Zarząd w tej czteroletniej kadencji zorganizował 13 zebrań ogólnych członków PSL-u. Na niektóre zebrania, spotkania zapraszani byli radni, sołtysi, prezesi stowarzyszeń, które były ogólnodostępne kiedy omawiane były sprawy środków unijnych dla rolników na modernizację gospodarstw czy inne działania dla wsi.
Nasza delegacja z pocztem sztandarowym uczestniczyła w wielu uroczystościach na terenie gminy i w województwie m.in. na Zaduszkach Witosowych, Małopolskim Święcie Ludowym, w Święcie Niepodległości. Wielkim i wzniosłym wydarzeniem były obchody "120 - lecia Ruchu Ludowego" w naszej gminie.
Na dzień dzisiejszy nasza organizacja liczy 49 członków i nie są to już członkowie tylko na papierze bo stan osobowy został zweryfikowany. W tej kadencji przyjęliśmy 10 nowych członków. Zostały zaktualizowane dane osobowe naszych członków, wszyscy mają legitymacje członków PSL.

Mamy założoną i na bieżąco prowadzimy stronę internetową.
Niestety nie wszystko udało się zrealizować co było w naszych planach. Nie nawiązaliśmy bliższej współpracy Kołami Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Cały czas zależy aby wstąpili w nasze szeregi młodzi ludzie, aby oni przejęli po nas kierowanie tą partią aby tego ponad 120 letniego dorobku PSL-u nie utracić.
W imieniu Zarządu Gminnego chciałem serdecznie podziękować za współpracę Marszałkowi Województwa Małopolskiego koledze Wojciechowi Kozakowi, który prawie zawsze uczestniczył w naszych ważnych wydarzeniach i zebraniach.
Dziękuję za współpracę Zarządowi Powiatowemu PSL na czele z prezesem Bogdanem Bogdali. Słowa uznania i podziękowania dla Kol. Włodzimierza Okrajka - byłego dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziękuję za współpracę przewodniczącemu Gminnego Koło Platformy Obywatelskiej Panu Konradowi Szymacha.
Dziękuję dyrekcji, pracownikom Centrum Kultury i Promocji za udostępnianie nam pomieszczeń tego budynku i pomoc w organizacji naszych spotkań.

Dziękuję za współpracę Urzędowi Gminy na czele z wójtem Józefem Rysakiem.
Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za współpracę, szczególnie dziękuję za pomoc i współpracę ustępującemu dzisiaj Zarządowi Gminnemu.
Przed nowym zarządem, nowe wyzwania, wiele będzie pracy aby odbudować zaufanie wśród wyborców, wśród polskiej wsi, w naszej gminie aby w przyszłości decydować o polityce naszej ojczyzny aby mieć wpływ na jej rozwój.

Prezentację multimedialną z działalności Zarządu przedstawił wiceprezes Józef Rysak.
W kolejnym punkcie sprawozdanie finansowe za 4-letnią kadencję złożył skarbnik Zarządu Gminnego kol. Władysław Kusiński. Wpływy ze składek ogółem w za lata 2012 - 2016 wyniosły: 3 494 zł., wydatki: 2 710,53 zł. Stan środków na dzień 24.04.2016 wynosi: 783,47 zł. Na dzień Zjazdu składki członkowskie uiściło 67% członków.


IV. Gminna Komisja Rewizyjna złożyła sprawozdanie z działalności za ostatnią kadencję.

W obecnej kadencji Komisja Rewizyjna obradowała 2 razy.
Gminna Komisja Rewizyjna stwierdziła, co następuje:
- na terenie gminy zaprzestały funkcjonować Koła terenowe PSL-u . Zgodnie z uchwałą Gminnego Zjazdu w 2012 r. zawiązało się jedno wspólne gminne Koło w Igołomi -Wawrzeńczycach.
- zarząd w kończącej kadencji uporządkował dokumentację członków, zweryfikował skład osobowy i uzupełnił brakujące legitymacje członkowskie.
- zarząd aktywnie i skutecznie czynił starania o pozyskanie nowych członków.
- Zarząd Gminny i poczet sztandarowy reprezentował PSL w wielu uroczystościach: w Małopolskim Święcie Ludowym, na "Zaduszkach Witosowych", w uroczystościach gminnych, spotkaniach opłatkowo-noworocznych
- na uwagę zasługuje honorowanie w tej kadencji statuetkami, medalami, dyplomami przez Zarząd zasłużonych działaczy Ruchu Ludowego.
- dużą pracą i wielkim wysiłkiem zorganizowane zostały w naszej gminie uroczystości z okazji "120-lecia Ruchu Ludowego".
- dobrym pomysłem jest założenie i prowadzenie strony internetowej naszej organizacji.
- zarząd czynnie włączał się w kampanie wyborcze: do Euro parlamentu, w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w wyborach samorządowych
- zarząd Gminny współpracował z Prezesem Zarządu Powiatowego PSL.
- wpływy ze składek członkowskich w kadencji za lata 2012 - 2016 wyniosły: 3 494,00 zł.
- wpłaty były dokumentowane w zeszycie skarbnika a każda wpłata potwierdzana była podpisem wpłacającego.
- wydatki w tym samym okresie: 2 710,53 zł.
- wydatki dokumentowane są fakturami i paragonami.
- stan kasy na dzień 24.04.2016 wynosi: 783,47 zł.
Gminna Komisja Rewizyjna stwierdza, niski poziom uiszczania składek członkowskich i że zaległości z każdym rokiem wrastają.
Za roku 2013 nie wpłaciło składek 9 członków, za 2014 - 16 za 2015 - 16 członków.
Pełna ewidencja dokonywanych wpłat i wydatków jest u skarbnika Zarządu Gminnego.
Gminna Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zjazdu Gminnego o udzielenie skwitowania ustępującemu Zarządowi Gminnemu.
V. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
W tym punkcie głos zabrali zaproszeni goście.
Marszałek W. Kozak podkreślił:
- dobre prowadzenie obrad dzisiejszego Zjazdu, podkreślił dobrą frekwencję, że obecnie PSL w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce to już nie członkowie tylko na papierze (jak to było jeszcze 4 lata temu). Wybory do Sejmu i Senatu to porażka PSL-u. Podkreślił, że koalicja w Sejmiku Małopolskim PSL-u i PO trwa dalej i jeżeli dojdzie do jej rozpadu to na pewno nie z inicjatywy radnych PSL-u. Krytycznie odniósł się do aktualnej polityki rządzącego PiS-u. Problemy są płatnościami bezpośrednimi dla gospodarstw rolnych. Dużym zagrożeniem jest przyjęta przez Sejm ustawa o obrocie ziemią, która wejdzie w życie w maju b.r.
Prezes Zarządu Powiatowego PSL Bogdan Bogdali podkreślił:
- gmina Igołomia-Wawrzeńczyce na przestrzeni ostatnich lat pozytywnie się zmieniła, powstało wiele nowych inwestycji - to przecież zasługi zarządu gminy, który wywodzi się z PSL-u a ludzie przy wyborach głosują na PiS. Podkreślił jakie skutki dla rolników przyniesie nowa ustawa o obrocie ziemią. Odniósł się do deklaracji składanych przez PiS w kampanii wyborczej a teraz ich wprowadzanie nie jest realizowane. W Radzie Powiatu Krakowskiego PSL ma 10 radnych, mimo że nie jest w koalicji to wnioski tej grupy radnych są przyjmowane do budżetu powiatu.

Dyskusja ze strony delegatów Zjazdu
Wiceprezes J. Rysak podniósł sprawy:
- wnioskował aby poszerzyć naszą organizację o nowych członków
- prowadzenie pełnej ewidencji członków: kwestionariusze osobowe, bieżące wydawanie legitymacji członkowskich, uiszczanie składek członkowskich
- zaapelował aby dbać o sztandary z byłych Kół PSL : Dobranowice, Rudno Górne, Igołomia, aby nie uległy zniszczeniu i znalazły właściwe miejsce najlepiej w obiektach publicznych np. remizach. One mają wartość historyczną i muszą przetrwać dla przyszłych pokoleń.
- wnioskował aby dokonać renowacji sztandaru Koła PSL z Igołomi.
- uiszczanie składek członkowskich. Jedynym źródłem finansowania naszej organizacji są składki członkowskie ustalone w wysokości 30 zł. na rok. Czasem znajdzie się jakiś sponsor ale nie jest o to łatwo. A wydatki są bo czasem trzeba zakupić wiązankę kwiatów (uroczystości patriotyczne, wiązanki pogrzebowe), na zebrania kupujemy kawę, herbatę czy napoje. Również wręczamy statuetki, dyplomy czy medale, które trzeba zamówić i zapłacić. Każdego roku organizujemy spotkania Opłatkowo-Noworoczne z poczęstunkiem. Wnioskuje aby nowy zarząd, nowy skarbnik konsekwentnie egzekwował uiszczanie składek członkowskich.
- podkreślił, że mamy grupę bardzo aktywnych członków, którzy chętnie reprezentują naszą organizację ze sztandarem gminnym na zewnątrz - są to koledzy z Tropiszowa pod przewodnictwem wiceprezesa Stanisława Wilkosza. W ostatniej kadencji tych wyjazdów naprawdę było dużo ale zawsze jest ta sama grupa. Apeluje aby dołączyli do nas inni.
- stwierdza, że jest takie wrażenie, że nie chętnie przyznajemy do naszej przynależności do PSL-u, tak jak byśmy się tego wstydzili. Niejednokrotnie trudno jest znaleźć chętnych do pocztu sztandarowego. Zapewne wielu z nas jest w tej organizacji, bo byli w niej nasi ojcowie, dziadowie - przypomnijmy sobie jak oni się zachowywali, jak oddani byli dla ruchu ludowego, jak byli z tego faktu dumni. Starajmy się być podobni. Nie można chlubić się naszym członkowstwem w PSL-u kiedy jesteśmy na fali, kiedy mamy 10% czy 15 % a nawet 25% poparcia w wyborach - ale musimy być szczególnie silni kiedy jest ciężko, kiedy tracimy w sondażach - to wtedy musimy być aktywni, wtedy musimy się wspierać, wtedy musimy się pokazywać, wtedy mieć inicjatywę. PSL trwa ponad 120 lat i jestem pewien, że dalej trwać będzie bo jesteśmy partią wiarygodną, rzeczywiście dbająca o sprawy polskiego rolnika, polskiej wsi. Może nie zawsze tak wychodziło jak tego wieś oczekiwała ale musimy wiedzieć, że w każdej koalicji rządzącej jesteśmy w mniejszości i nie wszystko udaję się przeforsować.
- Inne partie przypominają sobie o elektoracie wiejskim przed wyborami - wtedy tyle deklaracji, obiecanek i polski rolnik, polska wieś takim politykom zaufała. Poczekamy, zobaczymy jakie będą tego skutki i efekty dla polskiego rolnictwa.
- wiceprezes J. Rysak zaapelował żeby być razem, spotykajmy się, integrujmy się, zapraszajmy do nas naszych znajomych, nasze rodziny. Proponuję aby na początek zorganizować wyjazd, wycieczkę do Wierzchosławic do Muzeum Wincentego Witosa, zobaczyć jego zagrodę, złożyć kwiaty na jego grobie.

Kolega Witold Więk podniósł sprawy:
- czy PSL znalazł przyczynę, wyciągnął wnioski co spowodowało tak niskie poparcie w ostatnich wyborach do parlamentu
- rolnicy narzekają na problemy ze zbyciem swoich produktów, w naszym przypadku chodzi o warzywa. Pieniądze zarabiają pośrednicy, handlarze a rolnik produkuje na granicy opłacalności. Na pewno nie jest to łatwe do uregulowania prawnego ale przynajmniej PSL powinien ten problem podnosić w mediach

Kolega Henryk Solarz i Józef Głowa podnieśli sprawę sprzedaży tytoniu. Do dzisiaj w gospodarstwach jest po kilka ton nie sprzedanego tytoniu. Na uprawę były umowy (kontraktacje) ale słowne i teraz nie ma kto tytoń kupić. Podobno na firmy skupowe jeszcze poprzedni rząd (w tym PSL) nałożył dodatkowy podatek za zakupiony tytoń i to powoduje niechęć jego zakupu. Problemem zdeklarował nagłośnić medialnie prezes Zarządu Gminnego i wicemarszałek W.Kozak po uzyskaniu pełnej informacji w tym temacie.
- Koleżanka Eleonora Kusińska - jako przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich zadeklarowała chęć współpracy z PSL-em

VI. Wręczenie dyplomów-podziękowań.

Zarząd Gminy ustalił listę i przygotował okolicznościowe dyplomy, które są podziękowaniem dla osób, które szczególnie angażowały się w pracę naszej organizacji w ostatniej kadencji: angażowały się przygotowania naszych zebrań, spotkań, sponsorowały imprezy, są koledzy którzy wielokrotnie reprezentowali nas ze sztandarem, są osoby które prowadziły i prowadzą sprawy administracyjne. Dyplomy - podziękowania podpisał Prezes Zarządu Gminnego Andrzej Gurda i Wójt Gminy Józef Rysak. Dyplomy otrzymali: Leszek Bętkowski, Stanisław Wilkosz, Monika Kluch, Magdalena Chmielek, Henryk Szela, Tadeusz Bracha, Jan Dzięga, Stanisław Kościej, Stanisław Gruszczak.
Wręczenia dyplomów dokonali: wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak i Prezes Andrzej Gurda.

VII. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie skwitowania Zarządowi.
Gminna Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu przedstawiła Zjazdowi wniosek o udzielenie skwitowania Zarządowi Gminnemu PSL za mijającą kadencję. Przewodnicząca Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej stwierdziła prawomocność Zjazdu (frekwencja 65,30%). W głosowaniu jawnym delegaci Zjazdu jednogłośnie udzieli absolutorium dla Zarządu za kadencję 2012 - 2014.
Ustępujący Prezes A. Gurda podziękował za skwitowanie mówiąc: W imieniu Zarządu Gminnego serdecznie dziękuję koleżankom i kolegom za udzielone skwitowanie. Ten wynik głosowania to pozytywna ocena pracy ale nie pracy Prezesa ale całego Zarządu. Jeszcze raz dziękuję całemu zarządowi za współpracę.
Również Gminna Komisja Rewizyjna jednogłośnie otrzymała skwitowanie.
8. Wybór Prezesa Zarządu Gminnego, Zarządu Gminnego, Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd powiatowy PSL.
Komisja Wyborcza Zjazdu zgłosiła jednego kandydata na Prezesa Zarządu Gminnego. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrany na czteroletnią kadencję został ponownie Andrzej Gurda.
Nowo wybrany Prezes powiedział:

Dziękuję za zaufanie, dziękuję za wybór na kolejną kadencję. Deklaruje pracę na rzecz naszego PSL-u aby koleżeństwa nie zawieść. Ale efekty nie przyniesienie praca tylko Zarządu, prezesa czy kilku zaangażowanych członków. Aby był sukces musimy wszyscy zabrać się do pracy, wszyscy się zaangażować i przekonywać naszych znajomych, nasze rodziny, że tylko PSL był, jest i będzie blisko spraw rolników i polskiej wsi. Wierzę, że przyjdą dla PSL-u jeszcze dobre lata i będziemy dumni z naszej przynależności.

Zjazd postanowił w drodze głosowania, że Zarząd Gminny będzie liczył 10 osób a Gminna Komisja Rewizyjna 3 osoby.
Do Zarządu Gminnego jednogłośnie wybrani zostali: Józef Rysak, Władysław Kusiński, Stanisław Wilkosz, Józef Kopeć, Witold Więk, Jan Dzięga, Monika Kluch, Stanisław Kościej, Stefan Boligłowa + wybrany prezes Andrzej Gurda.
Jednogłośnie wybrano Gminną Komisję Rewizyjną w składzie: Kazimierz Kozanecki, Bogusław Wojtacha, Mirosława Dziża.
Zjazd jednogłośnie wybrał 7 delegatów na Zjazd Powiatowy PSL i są to: Andrzej Gurda, Józef Rysak, Stanisław Wilkosz, Jan Dzięga, Władysław Kusiński, Witold Więk, Stanisław Kościej

9. Przyjęcie programu działania oraz uchwał i wniosków.
Przewodniczący Komisja Uchwał i Wniosków kol. Władysław Kusiński po dyskusji, przedkładanych wnioskach przez delegatów na dzisiejszym Zjeździe przedstawiła pod głosowanie Program działania oraz Uchwały i Wnioski:
1. Podjęcie działań w kierunku wstąpienia do naszej organizacji nowych członków.
2. Zobowiązuje się Zarząd Gminny do prowadzenie pełnej ewidencji stanu członków: prowadzenie kwestionariuszy osobowych oraz bieżącego wydawanie legitymacji członkowskich.
3. W związku z zaprzestaniem działalności przez byłe koła terenowe PSL, które miały swoje sztandary: Dobranowice, Rudno Górne, Igołomia - Komisja wnioskuje aby ze względu na ich wartość historyczną zostały one zachowane na przyszłość, nie uległy zniszczeniu i znalazły się swoje miejsce w obiektach publicznych np. remizach, szkołach.
4. Komisja wnioskuje do Zarządu Gminnego o poddanie renowacji sztandaru Koła PSL z Igołomi, który jest mocno zniszczony a jest pochodzi z 1946 r.
5. Komisja wnioskuje o bieżące uiszczanie składek członkowskich w wysokości 30 zł. na rok.
6. Zobowiązuje się Zarząd Gminny do aktywnego reprezentowania PSL-u w wydarzeniach organizowanych na forum gminy, powiatu i województwa.
7. Zorganizować wyjazd integracyjny, wycieczkę do Wierzchosławic do Muzeum Wincentego Witosa .
8. Zobowiązuje się Zarząd Gminny do organizacji każdego roku podsumowania działalności gminnego koła w okresie świąteczno-noworocznym.
9. Nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy a w szczególności z Kołami Gospodyń Wiejskich.
10. Wystąpić z petycją do Ministra Rolnictwa w sprawie problemów ze sprzedażą tytoniu z wyprodukowanego przez rolników w ubiegłym roku.
11. Wniosek o większą ofensywę PSL-u w mediach lokalnych (IGWA, gazety regionalne).
Przedstawiony Program działania, uchwały i wnioski delegaci Zjazdu przegłosowali jednogłośnie.

10. Zakończenie obrad
Przewodniczący Zjazdu podziękował wszystkim za aktywny udział w Zjeździe, podziękował gościom za przybycie, podziękował za pracę Komisjom Zjazdowym. Pogratulował wybranemu Zarządu Gminnemu, Prezesowi, Komisji Rewizyjnej oraz delegatom na Zjazd Powiatowy.
Życzył Prezesowi i całemu Zarządowi zrealizowania wszystkich uchwał i wniosków, życzył spokojnej pracy, życzył aby wizerunek PSL-u w naszej gminie był jak najlepszy abyśmy byli aktywni w pracy na rzecz naszej partii.
Na zakończenie głos zabrał Prezes Andrzej Gurda podziękował Przewodniczącemu i Sekretarz Zjazdu za sprawne jego przeprowadzenie, pogratulował nowo wybranym władzom i życzył aby przyszłość dla PSL-u była lepsza.
Na zakończenie Zjazdu odśpiewano "Rotę" i wyprowadzono sztandar Zarządu Gminnego PSL.
Po zakończeniu zjazdu zebrał się Zarząd Gminny i Gminna Komisja Rewizyjna w celu ukonstytuowania się.


Gminny zjazd PSL - 22 kwiecień 2012 r.

W dniu 22 kwietnia 2012 r. w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbył się Zjazd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Porządek Zjazdu:
W Zjeździe udział wzięło 23 delegatów.
Porządek obrad Zjazdu
1. Otwarcie obrad Zjazdu
- wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego
- wystąpienie powitalne Prezesa Zarządu Gminnego PSL
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Prezydium Zjazdu, w tym jego przewodniczącego i sekretarza oraz komisji:
- wyborczej
- mandatowo-skrutacyjnej
- uchwał i wniosków
4. Sprawozdanie Zarządu Gminnego PSL i Gminnej Komisji Rewizyjnej za okres od ostatniego Gminnego Zjazdu Delegatów PSL.
5. Dyskusja
6. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie skwitowania Zarządowi Gminnemu i Gminnej Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór Prezesa Zarządu Gminnego, Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd powiatowy PSL.
8. Przyjęcie programu działania oraz uchwał i wniosków.
9. Zakończenie obrad
Gośćmy zjazdu byli: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak i członek Zarządu Powiatowego PSL Marek Thier.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru gminnego PSL i odśpiewaniem hymny państwowego.
W skład Prezydium Zjazdu weszli:
Wicemarszałek Województwa: Wojciech Kozak
Członek Zarządu Powiatowego PSL: Marek Thier
Prezes Zarządu Gminnego PSL w Igołomi-Wawrzeńczycach: Maria Wójcik
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (wiceprezes Zarządu Gminnego): Józef Rysak
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego: Władysław Kusiński
Po zatwierdzeniu porządku Zjazdu, wyborze Prezydium na Przewodniczącego Zjazdu wybrano kol. Józefa Rysaka, który prowadził obrady do końca Zjazdu.
Przystąpiono do wyboru Komisji Zjazdowych:
Komisja Wyborcza:
Flesiński Wacław
Jan Caba
Maria Rysak
Komisja Mandatowo - Skrutacyjna:
Anna Rysak
Jan Dzięga
Bogdan Szterleja
Komisja Uchwał i wniosków:
Władysław Kusiński
Andrzej Gurda
Wiesława Sonik
Sprawozdanie z pracy Zarządu z mijającej kadencji 2008 - 2012 przedłożyła kol. Prezes Maria Wójcik.
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Dobiega końca kadencja władz i organów PSL wybranych w kampanii 2007/2008. W okresie minionych czterech lat Stronnictwo było aktywnym uczestnikiem wydarzeń politycznych dziejących się w Polsce. W tym czasie odbyły się dwukrotnie wybory parlamentarne, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory prezydenckie i samorządowe. Wymagało to dużego zaangażowania organizacyjnego i finansowego. Wyszliśmy z kampanii zwycięsko. Jesteśmy obecni w Parlamencie Europejskim, po raz kolejny uczestniczymy w koalicji rządowej.
Dzisiaj jest okazja aby ocenić działalność naszej partii a szczególnie naszej organizacji gminnej.
Zarząd Gminny PSL od stycznia 2008 r. funkcjonował w składzie:
Prezes: Maria Wójcik
Wice Prezes: Józef Rysak
Sekretarz: Mirosława Dżiża
Członkowie Zarządu: Andrzej Gurda, Józef Kopeć, Leszek Bętkowski, Stanisław Wilkosz

Komisja Rewizyjna była w składzie:
Przewodniczący: Kazimierz Kozanecki
Członkowie: Jacenty Waszkiewicz, Jan Marchewka
Członkami Zarządu Powiatowego PSL dla powiatu ziemskiego krakowskiego są: koleżanka Prezes Maria Wójcik i kolega Józef Rysak

Stronnictwo na terenie naszej gminy nie jest partią o największym poparciu społecznym co udowodniły kolejne wybory do Sejmu. Od kilku lat i jak również w ostatnich wyborach mieszkańcy zdecydowanie popierają Prawo i Sprawiedliwość (mimo, że struktur tej partii nie ma w naszej gminie) a drugi dobry wynik osiąga Platforma Obywatelska - wynik ta partia zdobywa dzięki dużej aktywności posłów PO w naszej gminie i zaangażowaniu Przewodniczącego Koła Gminnego PO. PSL osiągnął w ostatnich wyborach do Sejmu ponad 18 % poparcie w naszej gminie i zajął trzecie miejsce po PIS-ie i PO. Nie był to wynik zadawalający mimo, że mieliśmy naszego kandydata Piotra Ćmaka.
Ciągle mała jest aktywność naszych członków PSL w terenie. Struktury Kół Wiejskich zaprzestały swoją działalność od wielu lat. Brak ludzi młodych chętnych od wstąpienia w nasze szeregi. W ocenie Zarządu Gminnego nasza partia jest mało wyrazista programowo, nasi liderzy u steru Stronnictwa powinni być bardziej aktywni w środkach masowego przekazu, podkreślać swoje partii, sukcesy w rządzie, które zapewne mamy jako PSL ale nie potrafimy ich właściwie społeczeństwu przekazać i w ten sposób kreować swoją siłę. W koalicji rządowej powinniśmy bardziej zdecydowanie bronić spraw wsi.
Rok 2010 był tragiczny dla kraju i naszego Stronnictwa. W katastrofie smoleńskiej zginął kolega Wiesław Woda - Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, poseł kilku kadencji, który wielokrotnie gościł w naszej gminie a ostatni raz był u nas na miesiąc przed tragedią uczestnicząc w Forum Kobiet w Odwiślu.
Sukcesem dla PSL-u w naszej gminie były ostatnie wybory samorządowe w 2010 r. Na drugą kadencję wójta gminy wybrany został kolega Józef Rysak. Bardzo dobry wynik w naszej gminie osiągnął w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego kolega Wojciech Kozak, obecny Wicemarszałek Województwa. Kolega W. Kozak wspierał działania wójta gminy na wielu płaszczyznach dlatego na wniosek wójta Rada Gminy uhonorowała go tytułem "Honorowego Obywatela" naszej gminy. Tytuł nadawany był po raz pierwszy w gminie . Zarząd Gminny bardzo ceni sobie współpracę z Prezesem Zarządu Powiatowego PSL kol. Bogdanem Bogdali i Kol. Włodzimierzem Okrajkiem - dyrektorem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wielokrotnie w tej kadencji Kolega Bogdan i Kolega Włodzimierz uczestniczyli w ważnych wydarzeniach w naszej gminy jak: Małopolskie Święto Warzyw, Forum Kobiet czy też uczestniczyli w uroczystościach oddawania do użytku ważnych obiektów które realizowała gmina. Kolega Okrajek wielokrotnie wspomagał, doradzał naszym rolników jak pozyskać środki unijne. Ubolewamy nad faktem, że mamy obecnie w Małopolsce tylko jednego posła Andrzeja Sztorca z Tarnowa i nasza gmina nie jest mu tak bliska gdyż jest z poza jego okręgu wyborczego.

Działania Zarządu Gminnego w minionej kadencji:
1. W związku z tragedią smoleńską z inicjatywy Zarządu Gminnego w kościele Wawrzeńczycach odprawiona została msza św. w intencji ofiar a szczególnie za ś.p. Posła Wiesława Wodę. Udział w uroczystościach pogrzebowych wziął udział poczt sztandarowy PSL-u wraz z delegacją, poczty sztandarowe OSP, szkół oraz liczne delegacje Kół Gospodyń, Stowarzyszeń i mieszkańcy gminy.
2.Delegacja Zarządu Gminnego brała udział w uroczystościach pogrzebowych św. posła PSL-u Leszka Deptuły w Mielcu, który zginął w katastrofie smoleńskiej.
3. Poczet sztandarowy i delegacja Zarządu Gminnego brała udział w wielu uroczystościach: Małopolskim Święcie Ludowym, Zaduszkach Witosowych w Wierzchosławicach i w spotkaniach opłatkowych.
4. Zarząd Gminny czynnie włączał się w kampanie wyborcze do Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego i w wyborach samorządowych.
5. Delegacja Zarządu brała udział w uroczystościach poświęcenia i rozwinięcia sztandaru Zarządu Powiatowego PSL, które odbywały się 11 września 2011 r. w Sułoszowej.
6. Zarząd Gminny podsumowując mijającą kadencje jest pełen obaw i niepokojów dotyczących naszego Stronnictwa:
- małe zaangażowanie członków PSL-u w kampanie wyborcze w swoich okręgach wyborczych, co nie daje oczekiwanych głosów
- z upływem lat naszych członków ubywa w sposób naturalnych a młodzież trudno jest przekonać i zachęcić aby wstępowali w nasze szeregi
- Zarząd miał problemy z delegowaniem pocztu sztandarowego na uroczystości z powodu braku chętnych. Wskazane byłoby aby na dzisiejszym zjeździe wybrać 3 osoby do pocztu sztandarowego i 3 osoby rezerwowe.
- koła PSL w terenie zaprzestały funkcjonować, nie ma Zarządów, nie pracują. Wnioskuje się o podjęcie uchwały o powołaniu jednego koła PSL w naszej gminie o nazwie "Koło PSL w Igołomi - Wawrzeńczycach"
- nie ma aktualnego wykazu członków PSL-u - nie wiemy ilu nas jest. Na dzisiejszy zjazd zostali zaproszeni wszyscy, którzy w ocenie zarządu są naszymi członkami. Koledzy którzy są dzisiaj na Zjeździe stanowią nowe koło PSL w Igołomi-Wawrzeńczycach
- nie wpłacane były składki członkowskie
Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, szczególnie dziękuję za pomoc i współpracę ustępującemu dzisiaj Zarządowi Gminnemu. Dziękuję za współpracę koledze Prezesowi Zarządu Powiatowego PSL.
Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za ostatnią kadencje przedstawił kol. Jan Marchewka.
Gminna Komisja Rewizyjna PSL w składzie:
Przewodniczący: Kazimierz Kazanecki
Członkowie: Jacenty Waszkiewicz, Jan Marchewka
W obecnej kadencji Komisja Rewizyjna obradowała 2 razy. Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu Gminnego PSL spraw związanych z działalnością stwierdziła:
1. Nie terenie gminy zaprzestały funkcjonować Koła PSL-u mimo, że były wcześniej próby ich reaktywacji. W kołach tych nie ma Zarządów i nie ma aktualnej liczby członków.
2. Przed Zjazdem Gminnym PSL nie odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach i nie zostali wybrani delegaci na Zjazd.
3. Członkowie Stronnictwa nie dokonują opłat członkowskich.
4. Zarząd Gminny i poczet sztandarowy reprezentował PSL w wielu uroczystościach:
- pogrzebie ś.p. Kol. Wiesława Wody w Krakowie i posła Kol. Leszka Deptuły w Mielcu
- w Małopolskim Święcie Ludowym
- Zaduszkach Witosowych w Wawrzeńczycach
- w rozwinięciu sztandaru powiatowego PSL w Sułoszowej
- w spotkaniach opłatkowych w Tarnowie
5. Zarząd czynnie włączał się w kampanie wyborcze: do Sejmu RP, do Parlamentu Europejskiego i w wyborach samorządowych.
6. Zarząd Gminny współpracował z Prezesem Zarządu Powiatowego PSL.
Wszelkie sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Organizacji PSL na bieżąco prowadził Prezes i W-ce Prezes wraz z członkami Zarządu.
Komisja Rewizyjna stwierdza, że członkowie naszej organizacji są mało aktywni i liczą na większe zaangażowanie w przyszłej kadencji.

Komisja wnioskuje do Zjazdu Gminnego o udzielenie skwitowania ustępującemu Zarządowi Gminnemu.
W dyskusji głos zabrali:
Kol. Józef Rysak przedstawił sprawy:
- bardzo mała a w zasadzie brak działalność kół PSL na wsiach
- proponuje a utworzenia 1-go koła gminnego
- poddał pod dyskusje co zrobić z historycznym sztandarami które są kołach, może do sali regionalnej w CKiP, ustalono, że sztandary są: w Dobranowicach, Rudnie Górnym, Stręgoborzycach i Igołomi
- należy zaktualizować naszych członków PSL, dzisiaj każdy z nasz wypełnia kwestionariusz osobowy, ale lista chętnych do wstąpienia będzie otwarta i chętnie widzimy nowe osoby wśród nas szczególnie młodych - to będzie zadaniem nowego Zarządu
- każdy członek musi posiadać legitymację
- musi większa aktywność naszej organizacji na zewnątrz gminy (uroczystości wojewódzkie, powiatowe - udział pocztu sztandarowego), udział pocztu sztandarowego w uroczystościach gminnych, kościelnych, szkolnych (Święto Niepodległości, święto szkoł) - organizować"Gminne Święto Ludowe"
-czas najwyższy zacząć zbierać składki członkowskie
Wicemarszałek Wojciech Kozak:
- poddał krytyce działalność Zarządu, mała aktywność, brak organizacji imprez integracyjnych z KGW, OSP na które chętnie by przyjechał. Tym bardziej zawiedziony, że wójt gminy jest z PSL-u
- apelował o odmłodzenie kół, dlaczego dzisiaj na Zjeździe nie ma wręczenia legitymacji nowym członkom
Członek Zarządu Marek Thier podzielił się sytuacją PSL w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Stanisław Wilkosz: ludzie są niechętni do PSL-u bo nie widzą aby politycy interesowali się polskim rolnikiem, polską wsią
Władysław Kusiński: apeluje do nowego zarządu nawiązanie współpracy z OSP
Jan Zapała: musi być więcej spotkań z młodzieżą

Przystąpiono do głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi. Absolutorium udzielono jednogłośnie za co podziękowała kol. Prezes Maria Wójcik.
Na prezesa Zarządu Gminnego była jedna kandydatura Kol. Andrzeja Gurdy, który otrzymał poparcie jednogłośnie.
Ustalono aby Zarząd liczył razem z Prezesem 10 osób. Do Zarządu weszli: Józef Rysak, Stanisław Wilkosz, Witold Więk, Władysław Kusiński, Wacław Flesiński, Edward Kasprzyk, Maria Wójcik, Jan Dzięga, Bogdan Niemiec.
Do Komisji Rewizyjnej weszli: Jan Marchewka, Jacenty Waszkiewicz, Bogusław Wojtacha.
W przerwie Zjazdu ukonstytuował się Zarząd Gminny i Komisja Rewizyjna.
Po przerwie dokonano wyboru delegatów na Zjazd Powiatowy. Wybrani zostali: Andrzej Gurda, Józef Rysak, Stanisław Wilkosz, Witold Więk, Wacław Flesiński, Edward Kasprzyk, Jan Dzięga.
Zjazd wybrał kol. Józef Rysaka jako drugą osobę do składu Zarządu Powiatowego.
Pierwszy jako członek Zarządu Powiatowego został Prezes Andrzej Gurda.
Na koniec przyjęto program działania oraz podjęto uchwałę.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Władysław Kusiński:
Komisja Uchwał i Wniosków z analizy dyskusji, przedkładanych wniosków delegatów na dzisiejszym Zjeździe Gminny przedkłada następujący Program działania, Uchwały i Wnioski.
1. Z dniem dzisiejszym tj. 22.04.2012 r. Zawiesza się działalność Kół Terenowych PSL na obszarze gminy Igołomia - Wawrzeńczyce.
2. Z dniem 22 kwietnia 2012 r. powołuje się jedno Koło Gminne PSL w Igołomi - Wawrzeńczyce z siedzibą w Wawrzeńczycach.
3. Celem zweryfikowania i zaktualizowania członków naszej organizacji uchwala się, że obecni na dzisiejszym Zjeździe Gminnym delegaci zostają członkami nowego Koła po wypełnieniu Kwestionariusza osobowego członka PSL co należy uczynić po zakończeniu Zjazdu.
4. Zobowiązuje się Zarząd Gminny PSL do uzupełnienia brakujących legitymacji członkowskich.
5. Zjazd Gminny zobowiązuje Zarząd Gminny PSL do jeszcze bardziej aktywnego reprezentowania naszej organizacji na zewnątrz gminy poprzez udział naszych członków, delegacji i pocztu sztandarowego w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Powiatowy i Wojewódzki PSL.
6. Zobowiązuje się Zarząd Gminny do większej aktywności na terenie gminny: udział pocztu sztandarowego w uroczystościach gminnych, szkolnych i wiejskich.
7. Wnioskuje się do Prezesa Zarządu Gminnego o coroczną organizację "Święta Ludowego" połączonego ze mszą świętą. Proponuje się aby święto to odbywało się w terminie "Zielonych świątek".
8. Zobowiązuje się wszystkich delegatów, którzy wypełnią Kwestionariusz osobowy o przynależności do naszej organizacji o uiszczenie w dniu dzisiejszym składek członkowskich na 2012 r. u skarbnika. Składka roczna wynosi minimum 24 zł na 1 rok.
9. Zobowiązuje się Zarząd do organizacji corocznego posumowania działalności Koła w okresie miesiąca stycznia z udziałem władz powiatowych i wojewódzkich oraz posłów i senatorów.
10. Zobowiązuje się Prezesa do organizowania minimum raz na kwartał zebrań członków członkowskich.
11. Zobowiązuje się Zarząd do nawiązania współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i jednostkami OSP z terenu gminy, traktując tą współpracę jako źródło pozyskania nowych członków dla PSL-u.
Komisja Uchwał i Wniosków wnosi do delegatów dzisiejszego Zjazdu o przegłosowania Programu działania, uchwał i wniosków.
Na zakończenie Zjazdu przewodniczący podziękował wszystkich za aktywny udział w Zjeździe, podziękował gościom za przybycie. Pogratulował wyboru nowemu Prezesowi i Zarządowi. Złożył życzenia spokojnej pracy, aby wizerunek PSL-u w naszej gminie był lepszy, abyśmy byli bardziej aktywni.
Odśpiewano hymn PSL-u "Rotę" i wyprowadzono sztandar.


V Powiatowy Zjazd Delegatów PSL
W dniu 30 czerwca 2012 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie Zjazdu Powiatowego Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Ziemskiego Krakowskiego.

Prezydium Zarządu Powiatowego PSL
Bogdan Bogdali - Prezes
Jarosław Bomba - Vice Prezes
Kazimierz Pasternak - Vice Prezes
Mieczysław Lackowski - Skarbnik
Bartłomiej Mitka - Sekretarz
Michał Chwastek
Sylwia Jarosz
Andrzej Gurda
Stanisław Jungiewicz


Gminny Zjazd PSL - 31.01.2008 r.

W dniu 31.01.2008 r. na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wawrzeńczycach odbył się Zjazd Gminny delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Na Zjazd wybranych zostało 25 delegatów a wzięło udział 18 delegatów czyli 70%. Z zaproszonych gości udział w Zjeździe wziął kol. Bogdan Bogdali - Prezes Zarządu Powiatowego PSL.
Na przewodniczącego Zjazdu wybrana została kol. Maria Wójcik na Sekretarza powołana została kol. Mirosława Dżiża.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego z mijającej kadencji złożyła kol. Prezes M. Wójcik, w którym przedstawiła:
- jest mała aktywność kół terenowych, członkowie nie uiszczają składek członkowskich - przed Zjazdem gminnym Zarządy kół nie przeprowadziły zebrań sprawozdawczo-wyborczych
- na samym początku kadencji Zarząd Gminny podjął próby reaktywowania i odbyły się zebrania w Rudnie Górnym (wzięło udział 10 członków), Dobranowice (36), Stregoborzyce (10), Złotniki (20), Wawrzeńczyce (11).
- Zarząd gminny reprezentował naszą organizację na zewnątrz uczestnicząc w wielu wydarzeniach ponad lokalnych, często z udziałem pocztu sztandarowego np. w 2007 w Zaduszkach Witosowych w Wierzchosławicach, udział w Małopolskim Święcie Ludowym w Krakowie (w kościele Mariackim), udział w spotkaniach opłatkowych
- w mijającej kadencji dwoje naszych członków kandydowało do Sejmu RP tj. kol. Józef Rysak (2005 r.) i kol. Maria Wójcik.
W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożył Przewodniczący kol. Kazimierz Kozanecki i zawnioskował o udzielenie Zarządowi skwitowania.
W czasie dyskusji głos zabierali:
J. Rysak: PSL to partia o 112 letniej tradycji, inni zmieniają nazwy, członkowie przechodzą z jednej partii do drugiej o lepszych notowaniach aby za wszelką cenę osiągnąć jak najlepszy wynik wyborczy. PSL zawsze broniło i broni interesów polskiego rolnika i polskiej wsi. Naczelnym naszym hasłem jest "zgoda buduje, niezgoda rujnuje".
Inne partie, które tak solidaryzowały się z polską wsią, polskim rolnictwem miały dany już swój czas i pokazały, że ich program to tylko hasła i propaganda czego przykładem jest Samoobrona na czele z A. Lepperem. PSL stoi na stanowisku, że członkowstwo w UE nie może pomniejszyć znaczenia państwa i polskiej wsi, polski ustrój rolny musi się opierać na rodzinnych gospodarstwach rolnych. Podziękował koleżankom i kolegom za udział pocztu sztandarowego podczas wielu uroczystościach, w których sam uczestniczył jako członek PSL- i zarazem jako wójt gminy.
Podkreślił, że niestety jesteśmy za mało aktywni w terenie co potwierdziły ostatnie wybory do Sejmu, których nasza partia w gminie osiągnęła dopiero 3-ci wynik (382 głosy), PiS 1127 głosów, P.O.- 552 głosy a przecież są gminy wiejskie gdzie wygrywa PSL. Nie powiodły się próby reaktywowania kół w poszczególnych wsiach. Odbyły się zebrania, ukonstytuowały zarządy i dalej nic. Spotykamy się przeważnie na pogrzebach naszych członków a młodzi w ogóle nie wykazują chęci wstąpienia w nasze szeregi. Dziś PSL jest w koalicji rządzącej. Oczekiwania wsi są duże, mamy swojego wicepremiera. Nasi członkowie kierują województwem: S. Sorys jest wicewojewodą, A. Sztorc przewodniczącym Sejmiku, W. Kozak członkiem Zarządu Województwa. Ten układ polityczny w naszym regionie jest dobry dla naszej gminy. Mam nadzieję i życzę Państwu i sobie aby ten czas był dobrze wykorzystany. Na koniec zawnioskował o utworzenie jednego koła gminnego PSL.
Kol. B. Bogdali (prezes powiatowy) - podkreślił, że KRUS powstał z inicjatywy PSL a dzięki koalicji PSL z PO w rządzie jest normalnie.
Kol. J. Marchewka - apelował aby parlamentarzyści wstawiali się za rolnikami, bo dzisiaj rolnik oddaje towar a pieniądze dostaje po kilku miesiącach lub w ogóle. Państwo powinno mieć wpływ na wysokość cen płodów rolnych. Ciężka sytuacja na wsi wpływa na niskie notowania PSL-u.
Kol. J. Kopeć - trzeba wywrzeć wpływ na odbiorców aby za dostarczone płody rolne rolnik otrzymywał wcześniej płatności.
W głosowaniu delegaci jednogłośnie udzielili skwitowania Zarządowi gminnemu.
Na Prezesa Zarządu Gminnego zgłoszona została jedna kandydatura i w głosowaniu jawnym jednogłośnie na Prezesa wybrana została kol. Maria Wójcik a do Zarządu weszli:
Józef Rysak - (wiceprezes), Józef Kopeć, Andrzej Gurda, Mirosława Dżiża, Leszek Bętkowski, Stanisław Wilkosz.
Komisja Rewizyjna powołana została w składzie: Kazimierz Kozanecki (przewodniczący), Jacenty Waszkiewicz, Jan Marchewka.
Delegatami na Zjazd powiatowy wybrani zostali: Józef Rysak, Mirosława Dżiża, Maria Wójcik, Andrzej Gurda, Józef Kopeć, Leszek Bętkowski, Kazimierz Kozanecki.
Pogram działania:
1. Reaktywowanie kół PSL w miejscowościach gdzie takie koła były.
2. Większa aktywność Zarządu w reprezentowaniu PSL na zewnątrz.


Zjazd Gminny PSL 31 sierpień 2003 r.
W dniu 31 sierpnia 2003 r. odbył się Zjazd Gminny PSL gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W Zjeździe wzięło udział 14 delegatów. Zjazd otworzył prezes Zarządu Gminnego Stefan Sonik. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Władysława Kusińskiego. Sekretarzem Zjadu została kol. Mirosława Dżiża. Sprawozdanie z mijającej kadencji złożył w imieniu Zarządu Prezes S. Sonik. poinformował, że koła w Igołomi, Rudnie Górnym, Dobranowicach mają sztandary, jest również sztandar gminny PSL-u. Siedziba PSl- jest wspólna ze ZBOWID-em.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Beniamin Cygan Komisja zawnioskowa o udzielnie absolutorium Zarządowi co zostało przegłosowane jednogłośnie.
Na prezes zgłoszona została jedna kandydatura i w głosowaniu jawnym Prezesem została kol. Maria Wójcik. Do Zarządu weszli: Józef Rysak (wiceprezes), Mirosława Dżiża (sekretarz), Zygmunt Miklas, Władysław Kusiński. Komisja Rewizyjna powołana została w składzie: Jan Marchewka, Witold Latała, Kazimierz Kozanecki. Delegatami na Zjazd powiatowy zostali: J. Rysak, M. Wójcik, W. Kusiński, K. Kazanecki, S. Sonik

Zjazd Gminny postanowił uczynić kol. Stefana Sonika Honorowym Prezesem Zarządu Gminnego PSL